Zmiana terminu konkursu

Drukuj


UWAGA!

Nastąpiła ZMIANA TERMINU
ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej
pt. „Polska – mój dom”

Odbędzie się on 05 marca 2019r. o godz. 9.50 w pracowni polonistycznej  nr 18 (parter obok Nibylandii).

Małgorzata Marcinkiewicz

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ZIELONE DNI W SZKOLE 2019 tuż, tuż...

Drukuj

Już za tydzień poznacie bogaty plan Zielonych Dni w Szkole 2019.
Może oferta konkursowa Was zainteresuje :)
Zapoznaj się z regulaminem, weź udział, zacznij przygotowania ...


KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY
"POJEMNIK NA BATERIE LUB ŻARÓWKI"
(przedszkolaki, klasy I-VIII, dorośli)
ORGANIZATOR:
Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
opiekun klubu -Alina Oleszczuk

CELE KONKURSU:
*pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
*rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
*rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
*rozwijanie zdolności manualnych,
*wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych
*integracja środowiska lokalnego oraz promocja poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczestników konkursu,

ZASADY UCZESTNICTWA:

*uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0 - 8 naszej szkoły, rodzice ,opiekunowie, nauczyciele, uczestnicy sąsiadujących z naszą szkołą placówek Nibylandii i SDS w Gołdapi
*w klasach „0”-3możliwa jest pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
*Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką w formie przestrzennej (np. z kartonu, z modeliny, włóczki ,odpadów , ze sklejki, itp.) z ciekawym logo zachęcającym do wrzucenia odpadu np. żarówka, bateria, itp).i przekazanie jej najpóźniej do 20 marca organizatorom(sala nr20 -Alina Oleszczuk)
*stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa/grupa i wiek.

OCENA I KRYTERIA
*oryginalność,
*pomysłowość,
*estetyka wykonania,
*zastosowanie nietypowych elementów (np. odpadów)lub ciekawej techniki

KATEGORIE WIEKOWE:
* przedszkolaki
* klasy 1 – 3
* klasy 4 -8
* dorośli

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
* O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
* Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ZIELONYCH DNI W SZKOLE 2019
* Prace konkursowe stanowią własność organizatorów.

ZAPRASZAMY:)
Przyjaciele Przyrody
koordynatorka -Alina Oleszczuk

ODDAJ SWÓJ GŁOS W KATEGORII "ONI ZARAŻAJĄ UŚMIECHEM, OPTYMIZMEM "

Plebiscyt wśród chłopców i dziewczynek z poszczególnych klas:)
Plebiscyt wśród dorosłych pracujących w szkole:)

Optymizm, pozytywna energia przyczynia się do polepszenia komunikacji i relacji z innymi. Każdego roku wybieramy najsympatyczniejszych, najkulturalniejszych, koleżeńskich, miłych, przyjaznych wśród kolegów i koleżanek z klasy. Po raz trzeci wybierzemy też najsympatyczniejszych wśród dorosłych pracujących w naszej szkole. Już od lutego do końca marca rozpoczyna się głosowanie na najsympatyczniejszego kolegę koleżankę w klasie i osobę dorosłą w szkole:)

Jak zarażać uśmiechem, optymizmem? - Rady uczniów i przedszkolaków z naszej szkoły:)
* Witaj się z uśmiechem i serdecznością
* Pomagaj - to daje dużą frajdę
* Dziękuj, dziel się
* Zauważ sukcesy innych i pogratuluj im
* Unikaj narzekania
* Okazuj empatię czyli naucz się stawiać w sytuacji drugiej osoby
* Wspieraj drugich w trudnych chwilach
* Bądź miły, koleżeński ,przyjazny...

Zasady Plebiscytów:)

* Najsympatyczniejsi: dziewczynka i chłopiec z każdej biorącej udział w zabawie klasy)
Realizacja tego zadania może być. przeprowadzano w sposób zgodny z zasadami ,kontraktami w poszczególnych klasach. Jurorami są dzieci z klasy i wychowawca.

* Najsympatyczniejszy, radosny dorosły
1.Głosować można na najbardziej pogodną osobę dorosłą pracującą w szkole.
2.Głosować mogą dzieci i dorośli(rodzice ,nauczyciele ,pracownicy administracji, obsługi ,odwiedzający placówkę goście ,przyjaciele...)
3.Każdy może dobrowolnie oddać tylko jeden głos
4."RADOSNA SKRZYNKA (na stałe w sali nr 20) może wędrować na lekcje wychowawcze i zebrania rodzicielskie .Po każdym głosowaniu skrzynkę należy oddać do sali nr 20.
5.Nauczyciele/ wychowawcy służą pomocą (jeśli np. rodzic/uczeń nie zna imienia i nazwiska swojego faworyta, a wie ,że jest to np. sympatyczna pani z księgowości ,pan woźny czy pani nauczycielka z sąsiedniej klasy ..)Laureaci zdobędą

ORDER UŚMIECHU 2019:)
Poznamy ich podczas Zielonych Dni w szkole2019:)

Najsympatyczniejsi 2018:)

XVII EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO
"MODNY STRÓJ 2019 - WYCZAROWANE Z ODPADÓW" JUŻ W KWIETNIU 2019

(przedszkolaki i klasy I-VIII)

Cele konkursu:
*propagowanie idei czystego środowiska wśród całej społeczności uczniowskiej
*zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania
*propagowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w szkole, w domu –w życiu codziennym
*zachęcanie dzieci do przedstawiania własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu

To należy zrobić:
* zgłoś chęć udziału w konkursie wychowawcy klasy; 
* wychowawcy zgłoszą wszystkich chętnych  do organizatorki konkursu Aliny Oleszczuk
(najpóźniej  do 20 marca 2019 roku)

* przygotuj odpady, które wykorzystasz do wykonania stroju; zacznij już je zbierać i segregować; możesz wykorzystać wszystko co zazwyczaj wędruje do kosza  na śmieci (pudełka, butelki, kapsle, folię, puszki, papier, materiał, opakowania, rolki po papierze; gazety itp.) 
* w przygotowaniu stroju mogą pomóc dorośli: rodzice, nauczyciele, opiekunowie;
* modelki i modeli będzie obserwować niezależna komisja złożona z  zaproszonych na konkurs pracowników zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek;

Komisja oceni:
- oryginalność stroju;
- wkład pracy w przygotowanie stroju;
- sposób prezentacji (przedstaw się powiedz kilka słów o sobie i o wykonanym stroju)

Pozostałe dzieci z poszczególnych klas, które nie zgłoszą się do konkursu wspólnie z wychowawczynią mają za zadanie  przygotować wesoły okrzyk i piosenkę o tematyce przyrodniczej, które zaprezentują  podczas pokazu.
Spośród  dzieci, które zgłoszą się do konkursu wybierzemy „Damę i Kawalera 2019".
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową niespodziankę.

Konkurs "MODNY STRÓJ 2019 - WYCZAROWANE Z ODPADÓW" odbędzie się podczas 
XVII EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE w kwietniu 2019 roku.

Zapraszamy
Klub Naszej Ziemi Przyjaciele Przyrody

Tak bawiliśmy się w 2018 roku

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs historyczny

Drukuj

Regulamin ogólnoszkolnego konkursu wiedzy
pt. „Historia Polski a p
atriotyzm”

CELE:

  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród  uczniów;
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski;
  • podnoszenie poziomu wiedzy historycznej;
  • budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej;
  • uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe;
  • pobudzanie twórczego myślenia.


TERMIN:
27.03.2019 r.

MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów:

  • kl. 4 – 8

konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
- grupa kl. IV – VI
- grupa kl. VII – VIII.

TEMATYKA KONKURSU:
Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z historii Polski w tym  teksty źródłowe, ikonograficzne i kartograficzne. Zadania zostaną opracowane przez nauczyciela historii w oparciu o literaturę obowiązkową.
Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna może być poprawna. Test będzie trwał 60 min.
Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do udziału w konkursie zgłaszają się  uczniowie do nauczyciela historii na tydzień przed zaplanowanym terminem konkursu. Za opracowanie pytań konkursowych i sprawdzenie prac odpowiada organizator.
Ogłoszenie wyników - 29.03.2018r.
Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu.
Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.
Zasady udziału w konkursie określa niniejszy Regulamin.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Organizator konkursu:
Patrycja Dulewicz

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Bal karnawałowy w I a

Drukuj

Karnawał, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Chcąc dotrzymać kroku tradycji,  klasa I „a” zorganizowała karnawałowy bal przebierańców.   Wcześniej,  uczniowie przygotowali wszelkie elementy, które posłużyły do dekoracji klasy,  przyozdobiły ją w różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony. Czas oczekiwania, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy, przy dźwiękach muzyki, bawili się wyśmienicie. Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy nagradzani. Był też czas  słodki poczęstunek, który wcześniej uczniowie samodzielnie ustawiły na stołach. Po balu, wszyscy ochoczo zabrali się za uprzątanie sali. Taki sposób organizacji balu pokazał, że pierwszoklasiści z „Dwójki’ są samodzielni, zaradni, a przy ty potrafią się świetnie bawić.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

EKOWALENTYNKI nominowane do najlepszych akcji edukacyjnych i partnerskich w Polsce - Głosujmy:)

Drukuj

"EkoWalentynki-kochamy recykling", nominowane do najlepszych akcji edukacyjnych i partnerskich w Polsce. Brawo :) 
Na głównej stronie konkursu "gołdapianki" promujące akcję 2018.

Jestem dumna, że serdeczna, zielona akcja z naszym udziałem została zauważona :)
Głosowanie jest internetowe. Zagłosujcie proszę, wystarczy wejść, zaznaczyć EkoWalentynki i kliknąć. Jak podacie swoje dane weźmiecie udział w losowaniu nagród. Głosowanie trwa do końca lutego:): 
http://plebiscyt.ekoinspiracja.pl/partnerstwo-2018/
Gołdapianie głosujemy :)

Dziękuję za głosy na EkoWalentynki, mamy już ok 100tki, pora na tych co jeszcze nie klikali. Głosujcie i namawiajcie. Kategoria Partnerstwo 2018, klikajcie na EkoWalentynki:
http://plebiscyt.ekoinspiracja.pl/partnerstwo-2018/.
Jeden głos z 1go IP.
Dominik Dobrowolski
Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ZAKRĘTKOWE WALENTYNKI w SP2 po raz piąty!

Drukuj

14 lutego 2019 r. już po raz piąty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi ZAKRĘTKOWE WALENTYNKI. Każdy, kto do stoiska przy sali nr 8 przyniósł torbę lub torebkę z plastikowymi zakrętkami, losował upominek. Losować można było tylko raz. Każdy los wygrywał. Wśród upominków były zabawki, cukierki, naklejki, przybory szkolne, książki, małe i duże kolorowanki, pluszaki, torby ekologiczne itp. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wylosowano ponad 200 losów! W jej przeprowadzeniu pomogły: Mama Adama, Mama Wiktora i Mama Michała z klasy 0b i nasze niezastąpione panie woźne – pani Czesia i pani Iwonka.

Zakręciliśmy się w pomaganiu :) Plastik zbieramy już od 8 lat w czasie roku szkolnego. Wcześniej pomogliśmy trójce dzieci. Od września 2015 roku zebrane zakrętki przekazujemy Fundacji Pro Sanatio i w ten sposób pomagamy w sfinansowaniu rehabilitacji podopiecznych Fundacji. Uchroniliśmy środowisko przed kilkoma tonami plastiku!

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w akcji i tym, którzy pomogli w jej przeprowadzeniu.

Organizatorka ZAKRĘTKOWYCH WALENTYNEK – Helena Galińska

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 274