„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”-konkurs Gminy Gołdap

Drukuj

„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z segregacji odpadów,
2) promocja celów i działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
3) promocja Gminy Gołdap,
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gołdap
2. Adres Organizatora: Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
3. Współorganizatorami konkursu są placówki edukacyjne Gminy Gołdap
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartosz Cieśluk tel. 668 552 343 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Organizacja konkursu
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające na terenie Gminy Gołdap.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap. II etap przeprowadza Gmina Gołdap.
5. Prace biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace składane na konkurs powinny być wykonane wyłącznie w formacie A3.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora oraz jego wiek.
9. Tematyka prac powinna obejmować tematy ekologiczne związane z segregacją odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych i zmianami klimatu.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny przeniesieniem na Organizatora prawa własności do zgłoszonej pracy.                                                                             .
11. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych swoich i swoich dzieci (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Nabór i ocenę prac konkursowych prowadzą placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap.
14. Prace należy dostarczyć do 20 czerwca 2018r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
15. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu naboru.
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców w I etapie konkursu decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa, wskazana przez dyrektora placówki edukacyjnej. Każda komisja przyznaje nagrodę główną. Przyznanie pracy nagrody głównej jest tożsame z zakwalifikowaniem pracy do II etapu konkursu.
2. O wyłonieniu zwycięzców w II etapie konkursu decyduje  Komisja Konkursowa składająca się
z przewodniczących komisji konkursowych I etapu oraz przedstawiciela Gminy Gołdap. Komisja II etapu przyznaje  jedną nagrodę Grand Prix.  
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1)  trafność doboru tematu pracy lub wybranego zagadnienia
2)  sposób wykonania,
3)  oryginalność,
4)  stopień trudności wykonania,
4. Decyzja Komisji winna być bezstronna. W II etapie członkowie Komisji Konkursowej nie mogą głosować na prace uczniów szkół, w których pracują.
5. O sposobie wyboru prac konkursowych decyduje przewodniczący Komisji Konkursowej.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu
1. W I etapie każda Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 150 zł.
2. W II etapie Komisja Konkursowa przyzna nagrodę Grand Prix w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 500 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.goldap.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

Prace należy dostarczyć do Aliny Oleszczuk (SP2 Gołdap, sala nr 20, do 18 czerwca 2018r.)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Dzień Dziecka

Drukuj

Rada Rodziców zorganizowała dzisiaj w naszej szkole wspaniałą zabawę z okazji Dnia Dziecka.
Pogoda i humory obecnym dopisały.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Dzień Leśnika, „Trzymaj formę”, turniej przyrodniczy, mecz, goście z Pogorzeli…

Drukuj

Wiele się działo dzisiaj, 29 maja 2018r., w Szkole Podstawowej Nr2 w Gołdapi.

Nasza szkoła gościła leśników, przedstawicieli  Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz Gminy Gołdap, jak również nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

Rozpoczęło się od inscenizacji pt. „Kretowisko” z okazji Dnia Leśnika. Na scenie pojawili się uczniowie klas VIIb, IVb oraz mali odkrywcy z klasy „0”.  Widmo zagłady Ziemi i życie ludzi pod jej powierzchnią zasmuciło nieco oglądających. Nadzieja na powrót do życia wśród zieleni, oddychanie czystym powietrzem, przywróciła nastrój małym i dużym widzom.  Po obejrzeniu przedstawienia przygotowanego  pod kierunkiem Barbary Girtler i Anny Budzińskiej, uczniowie podziękowali leśnikom za współpracę i obdarowali bukiecikami kwiatów. Leśnicy przygotowali dzieciom smaczne cukierki.

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę” rodzice z klas IV - VII przygotowali zdrowy poczęstunek. Były marchewkowe mufinki, owocowe szaszłyki i sałatki, naleśniki, motylkowe kanapki, czy ciasta, np. porzeczkowe, truskawkowe…  Dziękujemy naszym cudownym rodzicom!

Potem   uczniowie „Dwójki” oraz goście z Pogorzeli przystąpili do rywalizacji w Turnieju Przyrodniczym „Mazurska przyroda, mazurska przygoda”. Grupa przyrodników wykazywała się znajomością drzew, zwierząt, zasad zachowania w lesie, artyści - rozwiązywali krzyżówki i malowali elementy flory i fauny. Turyści, pod czujnym okiem pani Agnieszki Podbielskiej, sprawdzali swoją sprawność fizyczną przed wyprawami terenowymi po Mazurach.  Turniej przyrodniczy „Mazurska przyroda, mazurska przygoda” został przygotowany  wspólnie z Nadleśnictwem Gołdap.  W tym samym czasie na boisku odbywał się mecz piłki nożnej z udziałem drużyn uczniów z Pogorzeli i SP2 z Gołdapi, sędziowany przez Roberta Lewickiego. Nagrody i materiały do turnieju zostały dofinansowane przez Nadleśnictwo Gołdap, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz Radę Rodziców.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Sekrety Puszczy Rominckiej

Drukuj

Wędrowanie po puszczy nie jest łatwe, ale sprawia wiele satysfakcji. Tylko najwytrwalsi wybrali się w dniu 26 maja 2018r., aby odkryć tajemnice Puszczy Rominckiej. Podążali dzielnie za panią Marzanną Konieczny ścieżkami przyrodniczymi „Porosty” oraz „Czworolist”. Wsłuchiwali się w słowa leśnika, przystawali przy tablicach informacyjnych i obserwowali, obserwowali… Cóż ciekawego w naszej Puszczy? Szumią świerki i sosny, korniki są w pułapkach feromonowych (mamy nadzieję, że wszystkie), konwalie majowe już przekwitły ale konwalijki dwulistne jeszcze mają kwiatostany, trujący wawrzynek wilczełyko zawiązał już zielone owoce, sporadycznie widać wiąz górski, mokradła porasta gęsty kożuch rzęsy drobnej, a na ścieżkach pełno żab trawnych…  Wiele, wiele sekretów kryje Puszcza Romincka, dlatego zapraszamy do jej odkrywania.

Od lipca do września odbędą się jeszcze 3 wędrówki po puszczy. Zainteresowane osoby w różnym wieku proszę o kontakt z Małgorzatą Wojciechowską-Gutowską, tel. 692 229 464, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt „Sekrety Puszczy Rominckiej” uzyskał dofinansowanie od Burmistrza Gołdapi.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Przygotowaliśmy część artystyczną dla Straży Granicznej

Drukuj

„Żeby nam było lepiej
żyć na tym pięknym świecie,
musimy wszyscy pracować.
To jasne przecież.
Funkcjonariusz na granicy przyjacielem jest.
On wysłucha i pomoże, kiedy tylko chcesz.”

Święto Straży Granicznej obchodzone jest 16 maja. Zostało ustanowione przez Sejm RP w 1995 roku. Upamiętnia ono dzień rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji w 1991 roku.

Dzisiaj nasi uczniowie, przygotowani przez p. Barbarę Nierwińską i p. Małgorzatę Marcinkiewicz, zaprezentowali część artystyczną. Dekorację zaprojektowała i zajęła się jej wykonaniem świetlica szkolna pod kierunkiem p. Marty Taraszkiewicz i Małgorzaty Stypko.

Zdjęcia dzięki uprzejmości GOLDAP.INFO oraz goldap.org.pl

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Czekoladowe lekcje - Przyjaciele Przyrody z 1a informują:)

Drukuj

Dziś w naszej klasie królowała CZEKOLADA. Pomagało jej KAKAO i uwierzcie, wszystko nam się udało. Rozwiązywaliśmy różne zadania siedząc, leżąc, tańcząc i jedząc. Wiemy, że regularne spożywanie niewielkiej ilości czekolady przynosi wiele korzyści. Czekolada wspaniale smakuje, poprawia  samopoczucie i ma korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Jest to dobra informacja zarówno dla nas i dla naszej Pani. Wszyscy uwielbiamy czekoladę i mamy ją w swojej diecie od wielu lat.

Nasze czekoladowe lekcje matematyki, muzyki i gimnastyki są super:)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 4 z 245