ROZŚPIEWANA SZKOŁA

Drukuj

Dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego była „majowo” rozśpiewana, dlatego że przed nami piękny miesiąc – maj. Tak piękny jak nasza ojczyzna. To z nią kojarzą się  pierwsze dni tego miesiąca: Święto Pracy, Polskiej Flagi i Konstytucji 3 maja. Z dziejami naszej ojczyzny i jej mieszkańców wiążą się także symbole narodowe.

Aby powstało nasze państwo, rozwijało się, potrzebny był wysiłek wielu pokoleń.

Dzisiaj klasy włożyły również nieco trudu, aby z dumą i radością, bez zerkania do tekstu, zaśpiewać pieśni patriotyczne, które ukazywały piękno naszego kraju, a także bohaterstwo Polaków. Warto podkreślić, że atrakcją uroczystości było wykonanie przez klasę IIIa „Poloneza 3 Maja”, ale pieśni współczesnej, jak również pokazanie polskiego tańca narodowego – poloneza. Oto dzisiejszy repertuar i jego wykonawcy:

 1. „Mazurek Dąbrowskiego” - wszyscy
 2. „Polska flaga” -  klasa IV a i IV b
 3. „Polskie ABC”  -  klasa II
 4. „Płynie Wisła,  płynie” – grupa O
 5. „Jesteśmy Polką i Polakiem”  - klasa I a
 6. „Mazurek 3 Maja” – klasa VI b i VII a
 7. „Polonez 3 Maja;  pieśń historyczna”    -  klasa VII a
 8. „Polonez 3 Maja – pieśń współczesna” – klasa III a
 9. „Przybyli ułani” -   grupa 0
 10. „Szara piechota” -  klasa V
 11. „Marsz Pierwszej Brygady’ – klasa  VI a
 12. „Pamięć w nas” -  klasa VII b i VII a
 13. „Kocham Cię Polsko!”  – klasa III b

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przygotowali dzieci do szkolnej uroczystości. Ogromne podziękowania kierujemy do wychowawców świetlicy za wykonanie dekoracji.

Barbara Nierwińska, Małgorzata Marcinkiewicz

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Na jednej ze zbiórek harcerskich…

Drukuj

A oto informacja telefoniczna od harcerzy z jednego z zastępów młodszoharcerskich biorących udział w grze terenowej 13.04.2018r.: „Druhno, zabłądziliśmy. Pewnie jesteśmy już w Rosji. Widzimy jakieś budynki, chyba to rosyjski Lidl…” . Na szczęście był to fałszywy alarm, a harcerze po 10 minutach byli już na kolejnym punkcie kontrolnym.

Jednak na następnej zbiórce, w dniu 20 kwietnia 2018r., harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”  wędrowali na zieloną granicę w lesie Kumiecie. Tym razem prowadził nas pan Paweł, funkcjonariusz Straży Granicznej w Gołdapi. Dokładnie wytłumaczył nam, w jaki sposób oznakowana jest granica naszego Państwa, zaprowadził w pobliże pasa drogi nadgranicznej i wszystko pokazał. Uświadomił harcerzy, jak należy zachowywać się w pobliżu granicy państwa.

Miejmy nadzieję, że więcej takich telefonów do drużynowej już nie będzie.

Dziękujemy Panu Pawłowi za poświęcony harcerzom czas i cenne informacje.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Życie – wartością najważniejszą!

Drukuj

Dnia 19 kwietnia 2018r. była 75 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny włączyła się w akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”.

Była ona jednym z elementów cyklu zajęć poświęconych polityce Hitlera na ziemiach polskich. Uczniowie, głównie klas szóstych, omawiali z nauczycielem  na zajęciach z historii wybrane założenia ideologii faszystowskiej, np. powstanie na ziemiach polskich gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci. Dyskusje, rozważania były  dopełnione filmami dokumentalnymi i literaturą – wspomnieniami więźniów Sobiboru, Auschwitz.  Przed pracownią języka polskiego i historii została wykonana gazetka przybliżająca wszystkim uczniom tragizm narodu żydowskiego. Nauczyciele świetlicy szkolnej wraz z uczniami wykonali papierowe żonkile według szablonu otrzymanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kwiaty te, wraz z informacją, czego dotyczą, wręczali mieszkańcom Gołdapi nasi Harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”.

Wszystkie podjęte działania zmierzały ku temu, aby podkreślić, jak ważną wartością jest życie człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w realizację akcji „Żonkile”.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Nie boimy się wyzwań…

Drukuj

Dnia 27 maja 2018r.  odbyły się szkolne eliminacje do powiatowego konkursu pod hasłem „Moje, twoje, nasze”.    Wzięły w nim udział uczennice: Maja Piwowar (kl.4a), Kamila Jurewicz (kl. 4b), Wiktoria Olszewska (kl.5), Julia Oszkinis (kl. 6a), Martyna Dojlido (kl. 7a), Natalia Kaca (kl. 7b). Uczennice, w obecności widowni – kl. V i VIb, recytowały trudną w interpretacji poezję poetów Warmii i Mazur.

Komisja w składzie: Lilia Bogdańska, Barbara Girtler i Małgorzata Marcinkiewicz wyłoniła grupę, która 16 maja będzie reprezentowała naszą szkołę na konkursie powiatowym. Są to: Maja Piwowar (kl.4a), Kamila Jurewicz (kl. 4b), Julia Oszkinis (kl. 6a) i Martyna Dojlido (kl. 7a). Maję i Martynę będzie przygotowywała p. Małgorzata Marcinkiewicz, a Kamilę i Julkę – p. Barbara Girtler.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom. Nie baliście się tak ambitnego wyzwania, podjęliście je, dlatego jesteśmy z Was dumni.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 3 z 362