Zasady przyjmowania nowych członków
do 2 Drużyny Harcerskiej „AVES”

1. Do drużyny mogą zapisywać się uczniowie od IV klasy szkoły podstawowej.

2. Swoją chęć zostania członkiem drużyny zgłaszają drużynowej Małgorzacie Wojciechowskiej – Gutowskiej

3. Od momentu zgłoszenia kandydaci pozostają na okresie próbnym trwającym nie krócej niż 3 miesiące.

4. Koniec okresu próbnego jest ogłoszony w rozkazie drużyny

5. Podczas okresu próbnego kandydat na członka drużyny powinien:

- dostarczyć pisemne pozwolenie od rodziców na udział w zbiórkach

- systematycznie uczęszczać na zbiórki

- założyć śpiewnik i notatnik harcerski

- poznać Prawo Harcerskie, symbole harcerskie

- zapoznać się z funkcjami i funkcyjnymi w drużynie oraz     zwyczajami drużyny

- skompletować umundurowanie podstawowe (bluza, naramienniki, czerwona chusta, pas, nakrycie głowy – rogatywka ze srebrną lilijką)

- uczestniczyć w akcjach, działaniach przeprowadzanych przez drużynę i zastęp

6. Zuchy, po Obietnicy Zuchowej, które w klasie IV wyrażą chęć bycia członkiem drużyny, stają się członkami 2 WDH „Aves” bez okresu próbnego (przynoszą pozwolenie od rodziców, zakładają śpiewnik i notatnik harcerski).

Opracowała Rada Drużyny

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg