Drukuj

SZYFR   „CZEKOLADKA”


SZYFR  LITEROWO-CYFROWY  -  WERSJA I

( CZUWAJ = 3/1 + 3/5 + 5/4 - 1/5 + 1/1 = 5/2 )

SZYFR  LITEROWO-CYFROWY  -  WERSJA IIALFABET MORSA

Litery łacińskie Inne litery Liczby (pełna) (skrócona)
A    • — N    — • ą    • — • —
1    • — — — — • —
B    — • • • O    — — — ć    — • — • • 2    • • — — — •  • —
C    — • — •   
P    • — — • ę    • • — • • 3    • • • — — • •  • —
D    — • • Q    — — • — é    • • — • • 4    • • • • — • • • • —
E    • R    • — • ch    — — — — 5    • • • • • • • • • •
F    • • — • S    • • • ł    • — • • — 6    — • • • • — • • • •
G    — — • T    — ń    — — • — — 7    — — • • • — • • •
H    • • • • U    • • — ó    — — — • 8    — — — • • — • •
I    • • V    • • • — ś    • • • — • • • 9    — — — — • — •
J    • — — — W    • — — ż    — — • • — • 0    — — — — —
K    — • — X    — • • — ź    — — • • —
L    • — • • Y    — • — —
M    — — Z    — — • •

SZYFRATOR

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg