Mamy się czym pochwalić…

Drukuj

Po raz piąty my, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uzyskaliśmy certyfikat „Lepszej szkoły”!

Projekt „Lepszej szkoły” realizujemy z języka polskiego w klasach IV –VI. Został wprowadzony przez Gdańskie wydawnictwo Oświatowe. Zgromadził już ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów. Jesteśmy wśród nich! Jego główne cele to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej, podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się.

Uczestnictwo w tym projekcie, dzięki specjalistycznym testom, daje nam,  nauczycielom, możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Standaryzowane testy przeprowadzamy  kilka razy w roku szkolnym. Badamy bieżące postępy w nauce całych klas i pojedynczych uczniów. Dzięki nim możemy rzetelnie oceniać  postępy uczniów w ciągu każdego roku nauki. Rodzice i uczniowie po każdym teście otrzymują dokładny raport: co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak wypadł na tle uczniów z Polski.

Uczniowie klasy VIa i VIb, obecnie absolwenci, uczniowie gimnazjum, przez trzy lata brali udział w projekcie. Dało to duże efekty. Napisali dwa próbne sprawdziany szóstoklasisty i sprawdzian kwietniowy – ogólnopolski. Za każdym razem radzili sobie coraz lepiej. W kwietniu na sprawdzianie szóstoklasisty osiągnęli bardzo dobre wyniki. Klasa VIa wykonała 72% wszystkich zadań z j. polskiego, a VIb 78%, co ogółem przełożyło się na 75% wyniku naszej szkoły. Polecenia dla obu klas były łatwe. Osiągnięcia te były wyższe od wyniku gminy (71%), powiatu (71%), województwa (69%) i Polski (71%).

W tym roku szkolnym znowu przystąpiliśmy do realizacji tego projektu.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg