„Dwójka” po raz szósty z certyfikatem „Lepszej szkoły”!!!

Drukuj

Od 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Lepsza szkoła” opracowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Są nim objęci uczniowie klas IV – VI, a obecnie i kl. VII, którzy spotykają się na lekcjach języka polskiego z p. Małgorzatą Marcinkiewicz i p. Barbarą Girtler.

Polega on na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach. Treści ujęte w testach są skorelowane z zagadnieniami zawartymi w podręcznikach do j. polskiego. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności, porównują je z wynikami rówieśników z województwa i całej Polski. Oprócz tego „oswajają się” z testami liczącymi kilka stron. Utrwalają zagadnienia z nauki o języku i literatury. Piszą wypracowania w różnych formach. Uczą się umiejętnie dysponować czasem. Nauczyciele monitorują osiągnięcia. Wiedzą, co i w jakim stopniu umieją. Dzięki temu skuteczniej planują swoją pracę w danej klasie.

Projekt narzuca terminy. Poza tym odstąpienie od któregokolwiek testu skutkuje wykreśleniem klasy, szkoły z projektu. A zatem uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe. Wymaga rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli.

Po raz szósty bardzo się cieszymy i nadal solidnie pracujemy, aby nie bać się języka polskiego w kolejnych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg