Misja szkoły

Drukuj

„Źle zbudowany dom można rozebrać i budować od nowa,
ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz.”

J. W. Dawid

Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów w integracji z rodziną, środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością i Ojczyzną.

Osiągamy ten cel poprzez:

 • stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole;
 • pomoc w budowaniu własnego systemu wartości;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • przeciwdziałanie postawom agresji i nietolerancji;
 • propagowanie zdrowego stylu życia i potrzeby troski o środowisko naturalne;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej;
 • uświadomienie potrzeby uczenia się;
 • wychowanie dziecka twórczego i świadomego swej wartości;
 • osobistą postawę pracowników szkoły, rodziców oraz osób i instytucji, którym rozwój młodego pokolenia leży na sercu;
 • zapobieganie patologiom i uzależnieniom;
 • wyposażanie uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg