Pierwszoklasiści, pełnoprawnymi uczniami

Drukuj

W piątek, 19 października 2018 r. o godz. 17.00, w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia, dzieci z klas I.

To było wyjątkowe popołudnie. W scenografii nawiązującej do elementarza, w podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali na sztandar szkoły m.in. być dobrymi uczniami, kolegami i Polakami.

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły - pani Anna Budzińska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając olbrzymim piórem, ramion pierwszoklasistów. Akty Pasowania wręczyła wicedyrektor - pani Barbara Girtler.

Zanim jednak pierwszacy zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności… Egzamin zdali celująco.

W nagrodę za świetny wynik otrzymali legitymacje szkolne od dyrekcji oraz pamiątki w postaci „Słowników Ortograficznych” od rodziców. Przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego podarowali  maluchom okolicznościowe medale. Obecny na spotkaniu Burmistrz -  pan Tomasz Luto obdarował dzieci  pudełeczkami na kanapki. Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi przekazała szkole model anatomiczny człowieka – prezent z Centrum Nauki Kopernik za aktywny udział w zajęciach z PLANETOBUSEM.

Po odebraniu prezentów i po wykonaniu pamiątkowych fotografii, wszyscy udali się do stołówki na słodki  poczęstunek.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich, którzy licznie przybyli na naszą uroczystość.

Wychowawczynie klas - Lilia Bogdańska oraz Barbara Nierwińska serdecznie  dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

  • Rodzicom, za przygotowanie dekoracji i poczęstunku;
  • Dyrekcji, przybyłym gościom, członkom rady pedagogicznej  za uświetnienie tego wydarzenia swoją obecnością;
  • Pani dyrektor Domu Kultury w Gołdapi za wynajem sprzętu nagłaśniającego, a p. Markowi Kowalczukowi za jego obsługę;
  • Panom: Cezaremu Barwickiemu oraz Mirosławowi Słapikowi (https://goldap.org.pl/2018/10/swieto-pierwszoklasistow-dwojce/) za dokumentację fotograficzną  ze spotkania;
  • Uczniom klas VIII za prowadzenie akademii;
  • Pracownikom szkoły za przygotowanie sali.

Dziękujemy i pozdrawiamy. Liczymy na dalszą współpracę ☺

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg