Dni profilaktyki w szkole

Drukuj

Zastanówmy się wszyscy, czy nasza wiedza o uzależnieniach substancjami psychoaktywnymi jest wystarczająca?  Z pewnością nie jest, więc trzeba działać.

Uczniowie klas IV – VIII, jak również ich rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr2 w Gołdapi, poszerzyli swoją wiedzę na ten temat  podczas kilku warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień substancjami psychoaktywnymi.  Odbyły się one w dniach 15 – 17 października 2018r.,  a przeprowadziła je pani Dorota Kulęgowska.

Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie, że uzależnienie pozbawia ludzi wszystkich wartości. Zastanawiali się, dlaczego więc młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne? Krótki, animowany film dał im do myślenia, jak niszczące dla organizmu są alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze oraz jak dochodzi do uzależnienia się tymi substancjami.

Dorośli otrzymali również dużą porcję informacji na temat działania różnych szkodliwych substancji. Utwierdzili się w przekonaniu, że ich rola w  dokonywaniu życiowych wyborów przez młodych ludzi  jest ogromna. Są przecież postrzegani przez nich jako życiowi przewodnicy.

Projekt został dofinansowany przez Burmistrza Gołdapi.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg