Rozstrzygnięcie konkursu „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!”

Drukuj

PROTOKÓŁ z  KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY GOŁDAP POD HASŁEM

„NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!”

realizowanego w ramach realizacji zadania publicznego

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw

Komisja powołana przez organizatora wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Część literacka:

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Hanna Galińska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Rafał Karwel - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

Martyna Drażbo, Sylwia Żuk, Julia Konieczny, Oliwia Bagińska, Mateusz Figurski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Część plastyczna:

➤laureatami w kategorii uczniów klas 0-1 szkół podstawowych zostali:

Jakub Bitowski, Wojciech Trzciński, Anna Zalewska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Wiktoria Jurkojć, Wiktoria Miazek, Weronika Bronicka - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 2-3 szkół podstawowych:

Amelia Orzechowska - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Emilia Zalewska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

I Natalia BItel - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

II Julia Misiun - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

III Mateusz Zawadzki - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

Opiekunami (nauczycielami prowadzącymi) uczestników konkursów są:

Małgorzata Jejer, Anna Milewska, Anna Budzińska, Helena Galińska, Lilia Bogdańska, Iwona Abramowicz,Iwona Malek, Marta Łoboda, Beata Kaczmar, Barbara Girtler

Laureatom i ich opiekunom GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród odbędzie się  9 listopada 2018r. o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi podczas uroczystości upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Stowarzyszenie “Szkoła pod lasem”

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg