Konkurs recytatorski

Drukuj

Regulamin ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej 
pt. „Polska – mój dom”

Cele konkursu:
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
- poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich;
- rozwijanie zainteresowań literackich;
- poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka.

Termin konkursu: 26 lutego 2019r., godz. 9.50

Miejsce: klasopracownia nr 18

Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 0 – 8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

2. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:

grupa 0
grupa kl. I – III
grupa kl. IV – VI
grupa kl. VII – VIII.

3. Każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu polskiego poety o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu); możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją, rekwizytem.

4. Uczestników konkursu ocenia komisja powołana przez organizatora.

5. Wyniki konkursu zostaną przekazane uczestnikom po jego zakończeniu. Będą również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceny:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-  interpretacja tekstu,
- dykcja,
-  kultura słowa,
-  ogólny wyraz artystyczny ( ubiór, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, dobór podkładu muzycznego).

Nagrody:
nagrody rzeczowe za miejsce 1., 2., 3. w każdej kategorii wiekowej. Dyplomy wszystkim recytatorom. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania z panią dyrektor.

Organizator konkursu:
Małgorzata Marcinkiewicz

Współorganizatorzy:
Barbara Girtler,
Patrycja Dulewicz,
świetlica szkolna.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg