Oferta dla uczniów

Drukuj

OFERUJEMY:

 • udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych poprzez udział w zajęciach Ekozespołu, Klubu Naszej Ziemi, Społecznej Sieci Monitoringu, redagowanie gazetki „Przyjaciel Przyrody”, akcje na rzecz środowiska;
 • coroczną organizację kilkudniowych wycieczek w różne regiony Polski oraz licznych wycieczek jednodniowych po Warmii i Mazurach, do kina i teatru;
 • uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Uczniowie z klasą”;
 • rozwijanie zdolności muzycznych, teatralnych, plastycznych i sportowych;
 • możliwość grania w tenisa stołowego (do dyspozycji trzy stoły) na każdej przerwie i podczas zajęć świetlicowych;
 • zajęcia wychowania fizycznego na pływalni;
 • przynależność do drużyny harcerskiej „Aves”;
 • uczestnictwo w rajdach, biwakach, zdobycie karty rowerowej, oszczędzanie w SKO;
 • zajęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujmy i uczmy ratować”;
 • przygotowanie do życia w rodzinie;
 • korzystanie z sali projekcyjnej;
 • możliwość rozwoju swoich zainteresowań z pomocą kadry pedagogicznej;
 • życzliwość i wyrozumiałość pracowników szkoły.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg