Drukuj

Dyrekcja Szkoły


Anna Budzińska - Dyrektor Szkoły

plastyka

sekretariat (na lewo po wejściu do szkoły)


Barbara Girtler - Wicedyrektor Szkoły

język polski, wych. kl. VIIIb

gabinet nr 1 (przed salą gimnastyczną)

Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot / specjalność

Wychowawstwo

Nr pracowni

Teresa Augustynowicz
edukacja wczesnoszkolna Ib 7
Cezary Barwicki matematyka, informatyka
1
Lilia Bogdańska edukacja wczesnoszkolna
Ib
7
Magdalena Chmiel
psycholog

8p
Marzanna Chomiczewska edukacja wczesnoszkolna
III
6
Marta Dębowska chemia

14
Patrycja Dulewicz historia
IVb
Helena Galińska wychowanie przedszkolne
0b
8
Bożena Giedrojć język angielski
VIIIa 3p
Paweł Iwanowski
doradztwo zawodowe
18
Beata Kaczmar wychowanie przedszkolne 0a 21
ks. Władysław Kleczkowski religia 5p
Barbara Klimaszewska język angielski, język rosyjski
VIIb
5
Paweł Mackiewicz wychowanie fizyczne
Małgorzata Marcinkiewicz język polski VI 18
Marcin Mościński język polski 4
Barbara Nierwińska edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Ia 22
Alina Oleszczuk edukacja wczesnoszkolna
II 20
Ewa Pastuszka zajęcia terapeutyczne
Stefan Piech urlop zdrowotny
Urszula Piech logopeda
3
Agnieszka Podbielska wychowanie fizyczne, informatyka
Va
Teresa Polnik matematyka IVa 2
Anna Putra religia Vb 5p
Małgorzata Stypka świetlica
Anna Szułczyńska
pedagog
8p
Marta Taraszkiewicz świetlica
Wioletta Werner-Wysocka edukacja dla bezpieczeństwa
15
M. Wojciechowska-Gutowska przyroda, biologia, geografia
VIIa
15
Barbara Zadunajska bibliotekarz
4p
Marta Zaporowska fizyka
14
Jarosław Żukowski wiedza o społeczeństwie
4
Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg