Kadra Pedagogiczna

Drukuj

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły - Stefan Piech

Stefan Piech - Dyrektor Szkoły

język polski

(na lewo po wejściu do szkoły)

Wicedyrektor Szkoły - Lilia Bogdańska

Lilia Bogdańska - Wicedyrektor Szkoły

informatyka, technika, plastyka

gabinet nr 1 (przed salą gimnastyczną)

Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot / specjalność

Wychowawstwo

Nr pracowni

Cezary Barwicki
Matematyka

1

Anna Budzińska
Wychowanie przedszkolne, plastyka

 

7

Marzanna Chomiczewska Edukacja wczesnoszkolna II

6

Helena Galińska
Edukacja wczesnoszkolna

III b

8

Bożena Giedrojć Język angielski

VII a

19

Barbara Girtler
Język polski

VII b

4

Beata Kaczmar
Wychowanie przedszkolne

5-latki

21

Barbara Klimaszewska
Język angielski

VI b

5
Małgorzata Marcinkiewicz Język polski, historia

V

18

Barbara Nierwińska
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka

III a

22 / 3p

Alina Oleszczuk
Edukacja wczesnoszkolna, technika

I

20

Teresa Pasternak
Świetlica

 

Pastuszka Ewa

Rewalidacja
Urszula Piech
Logopeda

 

3

Agnieszka Podbielska
Wychowanie fizyczne, informatyka

IV a

Anna Putra

Religia IV b
5p
Małgorzata Stypka
Świetlica

 

 

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska Przyroda

VI a

15

Barbara Zadunajska Bibliotekarz

 

4p

Robert Lewicki
Wychowanie fizyczne

 

 

Teresa Polnik
Matematyka

 

 

Marta Dębowska
Chemia

 

 

Marta Zaporowska
Fizyka

 

 

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg