„DWÓJKA” wśród najlepszych

Drukuj

W poniedziałek 25 czerwca 2012 roku w Ełckim Centrum Kultury odbyła się UROCZYSTA GALA podsumowująca realizację Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Było uroczyście, cudownie i smacznie. Najpierw prezentacja kontraktu  i programu. Potem montaż słowno-muzyczny, a następnie najważniejszy dla nas moment - NAGRODY za Szkolną Kampanię Ekologiczną „Segreguję !Mazury Ratuję!.
Nasza placówka - Szkoła Podstawowa nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi znalazła się wśród 6 szkół z 12 gmin objętych programem, które wzorowo poprowadziły SZKOLNĄ KAMPANIĘ EKOLOGICZNĄ „SEGREGUJĘ! MAZURY RATUJĘ!”. Warto zaznaczyć, że program objął 54 placówki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie). Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Laureaci konkursu gminnego przeszli do etapu finałowego międzygminnego.

To ogromny zaszczyt i powód do radości.
Jesteśmy szczęśliwi, że całoroczne mrówcze działania PRZYJACIÓŁ  PRZYRODY Z „DWÓJKI”  zostały nagrodzone. (patrz www.sp2goldap.pl/ske)
Delegacja szkoły w składzie: Stefan Piech - dyrektor szkoły, Alina Oleszczuk - koordynatorka kampanii, przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Maja Grudzińska, Patrycja Ulewicz i Wiktor Florek z dumą odebrali zasłużoną nagrodę. Zgodnie z prośbą darczyńców www.eko-mazury.elk.pl ten wspaniały, nowoczesny sprzęt (LAPTOP, RZUTNIK, EKRAN) będzie służył małym ekologom do dalszych działań związanych z programem ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Dziękujemy organizatorom Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” .
Możecie liczyć na naszą dalszą owocną współpracę .

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg