Przyjaciele Przyrody z III „a” ogłaszają

Drukuj

„ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE”
COROCZNA AKCJA – KONKURS (przedszkolaki i uczniowie)

Regulamin
1. Udział w akcji jest dobrowolny
2. Każda uczestnicząca w akcji grupa (klasa, klub, zespół) musi zgłosić swój udział do organizatora konkursu  p. Aliny Oleszczuk (sala nr 20) do końca września 2013 r.
3. Uczniowie mają za zadanie:
- wybrać 1, 2  lub 3 parapety na korytarzu szkolnym;
-oznaczyć je wybranym symbolem (znaczek; ilustracja ) z  pełną nazwą grupy
- wybrać  rośliny doniczkowe;
- posadzić je w estetycznych doniczkach;
- systematycznie pielęgnować 
4. Powołana przez "Przyjaciół Przyrody" komisja będzie obserwować przez cały rok szkolny 2013/2014 prace związane z hodowlą roślin.
Spośród wszystkich  PARAPETOWYCH OGRÓDKÓW jurorzy wybiorą i  nagrodzą  3 najpiękniejsze oraz wyróżnią najbardziej zaangażowanych OGRODNIKÓW.

PRZYJACIELU PRZYRODY, NIE NISZCZ ROŚLIN NA SZKOLNYCH KORYTARZACH!
SPRAW, ABY W NASZEJ SZKOLE BYŁO ZAWSZE ŚWIEŻO, ZIELONO I WIOSENNIE!

Organizatorzy -Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody -III „A"
Alina Oleszczuk

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ZIELONE DNI W SZKOLE 2013 - XI EDYCJA

Drukuj

KOCHAJMY PTAKI”

„STOP WYPALANIU TRAW”

(oddziały przedszkolne i klasy I-VI)
ZAPRASZAMY

Program XI edycji Zielonych Dni w SP 2

I DZIEŃ-poniedziałek- (22.04.2013.)
Dzień WITAMINEK -  kolor zielony

*liczenie wszystkich zielonych (patrole w szkole Przyjaciele Przyrody IIa)

*WARSZTATY  ze specjalistką do spraw edukacji leśnej  Marzanną Konieczny

8.15 - 9.00 9.10 - 9.55 10.05 - 10.50 11.00 - 11.45 12.05 - 12.50
VIb
B.Giedrojć
Via
M.Marcinkiewicz
Oa
B.Kaczmar
IIa
A.Oleszczuk
IVb
B.Klimaszewska

*Przedszkolaki i Uczniowie klas IV-VI (Nauczyciele ,pracownicy, goście)
-pamiątkowe zdjęcie wszystkich zielonych  godzina 10.50 -parter tablica informacyjna Przyjaciół   Przyrody –Cezary Barwicki
-*Konkurs proekologiczny ”WITAMINKI 2013”-klasy I-III –godzina 12.05 sala nr 6  Marzanna Chomiczewska

II DZIEŃ – wtorek- ( 23.04.2013r.)
„STOP WYPALANIU TRAW”- kolor czerwony

WARSZTATY –„Sztuka Latania ”-ornitolog Marcin Siuchno

8.15-9.00 sala nr 22 12.05-13.00-sala nr 22
Ib - Helena Galińska
Ia - Barbara Nierwińska
IIIb -Teresa Pasternak
IVb - M. Wojciechowska-Gutowska

I część (godzina 09.10-10.00)-sala gimnastyczna
* Spektakl pt. ”Zielona Polana ” (Alina Oleszczuk)
*Podsumowanie konkursów (Alina Oleszczuk)
„PTAKI WOKÓŁ NAS”
Galeria „PTAKI WOKÓŁ NAS ”- parter (tablica KLUBU PRZYJACIÓŁ ZIEMI)-sala nr 20
„ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE”
*Pamiątkowe zdjęcie wszystkich czerwonych –sala gimnastyczna
II część(10.10-11.45)
* „MODNY STRÓJ 2013-WYCZAROWANE Z ODPADÓW”(Alina Oleszczuk)
* w przerwie -Dyskoteka ekologiczna dla najmłodszych(nauczyciele klas O-III)

III DZIEŃ -środa- (24.04.2013r.)
Dzień Wody- kolor niebieski

*liczenie wszystkich niebieskich (patrole w szkole)

*WARSZTATY –„Sztuka Latania ”-ornitolog Marcin Siuchno

8.15-9.00 sala nr 20 9.10-10.00 sala nr 20
0a - Beata Kaczmar
IIb - Anna Budzińska
Klasa IIa-Alina Oleszczuk

*konkurs dla klas IV-VI „Mazurska przyroda ,mazurska przygoda”–Małgorzata Wojciechowska –Gutowska (sala gimnastyczna)
-porządkowanie terenu wokół szkoły
*Pamiątkowe zdjęcie wszystkich niebieskich –10.50 parter-Cezary Barwicki

IV DZIEŃ czwartek (25.04.2013r.)
Dzień Słońca – kolor żółty

*liczenie wszystkich żółtych  (patrole w szkole)

*WARSZTATY  ze specjalistką do spraw edukacji leśnej  Marzanną Konieczny

8.15 - 9.00 9.10 - 9.55 10.05 - 10.50 11.00 - 11.45
IIIa
M.Chomiczewska
IVb
M.Wojciechowska-Gutowska
Ia
B.Nierwińska
IIb+Ib
A.Budzińska, H.Galińska

*Przedszkolaki i Uczniowie klas I-VI (Nauczyciele)
-Pogadanki na temat energii słonecznej
-prace plastyczne ,inscenizacje „Słońce jest jedno”
*Pamiątkowe zdjęcie wszystkich żółtych -10.50 parter- Cezary Barwicki

V DZIEŃ piątek –kolory Ziemi (26.04.2013)
„STOP WYPALANIU TRAW ” -EKOLOGICZNY MARSZ ULICAMI MIASTA

(Alina Oleszczuk; Małgorzata Wojciechowska - Gutowska ;nauczyciele- wychowawcy SP nr 2 w Gołdapi; Nadleśnictwo Gołdap; Straż Pożarna w Gołdapi
*Pamiątkowe zdjęcia całej społeczności SP nr 2 w Gołdapi –Cezary Barwicki podczas marszu

VI DZIEŃ-termin ruchomy
Dzień Natury

(Nadleśnictwo Gołdap; Przedszkolaki i Uczniowie klas I-VI ;Nauczyciele)
*WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR –SPRZĄTANIE LASU KUMIECIE
*Wspólne ognisko (zabawa)
*pogadanka z leśniczymi

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE

Drukuj

Przyjaciele Przyrody z II „a” ogłaszają

ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE

COROCZNA AKCJA – KONKURS ( klasy I-VI)

Regulamin
1. Udział w akcji jest dobrowolny
2. Każda uczestnicząca w akcji grupa (klasa, klub, zespół) musi zgłosić swój udział do organizatora konkursu 
p. Aliny Oleszczuk (sala nr 20) do końca września 2012 r.
3. Uczniowie mają za zadanie:
- wybrać 1, 2  lub 3 parapety na korytarzu szkolnym;
-oznaczyć je wybranym symbolem (znaczek; ilustracja ) z  pełną nazwą grupy
- wybrać  rośliny doniczkowe;
- posadzić je w estetycznych doniczkach;
- systematycznie pielęgnować  
4. Powołana przez "Przyjaciół Przyrody" komisja będzie obserwować przez cały rok szkolny 2012/2013 prace związane z hodowlą roślin.

Spośród wszystkich  PARAPETOWYCH OGRÓDKÓW jurorzy wybiorą i  nagrodzą  3 najpiękniejsze oraz wyróżnią najbardziej zaangażowanych OGRODNIKÓW.

PRZYJACIELU PRZYRODY!
NIE NISZCZ ROŚLIN NA SZKOLNYCH KORYTARZACH!
SPRAW, ABY W NASZEJ SZKOLE BYŁO ZAWSZE ŚWIEŻO, ZIELONO I WIOSENNIE!

Organizatorzy -Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody -II „A"

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę –PRZYJACIELE PRZYRODY Z IIA INFORMUJĄ

Drukuj

Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata. W Polsce przypada ona tradycyjnie w trzeci weekend września. Podczas tegorocznej dziewiętnastej edycji Akcji chcemy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenia otwartych terenów tj. lasów, miejsc wokół jezior, wzdłuż rzek i kanałów, na polach i łąkach. Śmieci tam zalegające zagrażają zwierzętom, roślinności, a nawet mogą powodować skażenie gleby oraz wód gruntowych.

Nie możemy pozostawać obojętni na takie zachowania. Reagujmy, nie dajmy społecznego przyzwolenia nawet na jeden porzucony papierek. Nasz las Kumiecie  jest miejscem szczególnym . Doceńmy to, przyrodzie też należy się szacunek.

AKCJA  NASZEJ SZKOŁY „SPRZĄTANIE LASU KUMIECIE” JUŻ 20 WRZEŚNIA 2012ROKU.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Godzina dla Ziemi -Przyjaciele Przyrody z IIIa informują

Drukuj

Po raz szósty Godzina dla Ziemi WWF zjednoczy setki milionów ludzi na całym świecie, którzy poprzez symboliczny gest zgaszenia światła na jedną godzinę  pokażą , że los środowiska nie jest im obojętny. Dokładnie o 20.30 czasu lokalnego, w sobotę 31 marca zgasną światła w domach, firmach i obiektach publicznych na całym świecie, również w Polsce.

Przyłącz się i zgaś światło na symboliczną godzinę 31 marca 2012roku o 20.30!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 3