Kup Pan szczotkę

Drukuj

Akcja ,,Kup Pan szczotkę" - zakończona

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

SZKOŁA W MIEŚCIE BEZ ELEKTROŚMIECI

Drukuj


Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

„Dwójka” po raz szósty z certyfikatem „Lepszej szkoły”!!!

Drukuj

Od 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Lepsza szkoła” opracowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Są nim objęci uczniowie klas IV – VI, a obecnie i kl. VII, którzy spotykają się na lekcjach języka polskiego z p. Małgorzatą Marcinkiewicz i p. Barbarą Girtler.

Polega on na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach. Treści ujęte w testach są skorelowane z zagadnieniami zawartymi w podręcznikach do j. polskiego. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności, porównują je z wynikami rówieśników z województwa i całej Polski. Oprócz tego „oswajają się” z testami liczącymi kilka stron. Utrwalają zagadnienia z nauki o języku i literatury. Piszą wypracowania w różnych formach. Uczą się umiejętnie dysponować czasem. Nauczyciele monitorują osiągnięcia. Wiedzą, co i w jakim stopniu umieją. Dzięki temu skuteczniej planują swoją pracę w danej klasie.

Projekt narzuca terminy. Poza tym odstąpienie od któregokolwiek testu skutkuje wykreśleniem klasy, szkoły z projektu. A zatem uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe. Wymaga rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli.

Po raz szósty bardzo się cieszymy i nadal solidnie pracujemy, aby nie bać się języka polskiego w kolejnych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Podziękowanie

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 3