Podziękowanie

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

EKO ŚWIAT

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Mistrz Edukacji Recyklingowej

Drukuj

Relacja z gali w Poznaniu

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

UZYSKALIŚMY WAŻNY CERTYFIKAT

Drukuj


LEPSZA SZKOŁA
to projekt edukacyjny, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 33 tys. nauczycieli i 2 mln uczniów.

Nasza szkoła przystąpiła do niego cztery lata temu, w roku szkolnym 2012/2013. Opiera się on na pracy z podręcznikami, programem nauczania Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Realizujemy go  z języka polskiego.

Główne cele projektu to:

  • badanie efektywności nauczania,
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
  • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym,
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się.

Uczestnictwo w owym projekcie wymaga od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania i zdyscyplinowania.  Prawie co dwa miesiące  nauczyciel drukuje sprawdziany dla poszczególnych klas (pobiera je ze strony:  www.gwo.pl), przeprowadza je w narzuconym przez program terminie, a następnie sprawdza rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza. Kiedy to zrobi,  wprowadza wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Wpisanie ich po terminie albo brak udziału w danym teście skutkuje odpadnięciem z programu. Gdy  już wszyscy uczestnicy wprowadzą wyniki swoich uczniów (wydawnictwo podaje dokładny termin), nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Daje to  możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i osiągnięć uczniów z województw oraz Polski.  Realizacja projektu wpływa na zwiększenie efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.

Nauczyciel na zajęciach  omawia wraz z uczniami zagadnienia testowe, wykazuje mocne i słabe strony  umiejętności. Wraz z uczniami wie, co jest sukcesem, a nad czym trzeba popracować.

Uczniowie korzystający z podręczników GWO i uczestniczący w  programie mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronie http://www.gwo.pl. Zapraszamy!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

LEPSZA SZKOŁA

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 3 z 4