„Dwójka” po raz szósty z certyfikatem „Lepszej szkoły”!!!

Drukuj

Od 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Lepsza szkoła” opracowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Są nim objęci uczniowie klas IV – VI, a obecnie i kl. VII, którzy spotykają się na lekcjach języka polskiego z p. Małgorzatą Marcinkiewicz i p. Barbarą Girtler.

Polega on na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach. Treści ujęte w testach są skorelowane z zagadnieniami zawartymi w podręcznikach do j. polskiego. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności, porównują je z wynikami rówieśników z województwa i całej Polski. Oprócz tego „oswajają się” z testami liczącymi kilka stron. Utrwalają zagadnienia z nauki o języku i literatury. Piszą wypracowania w różnych formach. Uczą się umiejętnie dysponować czasem. Nauczyciele monitorują osiągnięcia. Wiedzą, co i w jakim stopniu umieją. Dzięki temu skuteczniej planują swoją pracę w danej klasie.

Projekt narzuca terminy. Poza tym odstąpienie od któregokolwiek testu skutkuje wykreśleniem klasy, szkoły z projektu. A zatem uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe. Wymaga rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli.

Po raz szósty bardzo się cieszymy i nadal solidnie pracujemy, aby nie bać się języka polskiego w kolejnych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Podziękowanie

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Mamy się czym pochwalić…

Drukuj

Po raz piąty my, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uzyskaliśmy certyfikat „Lepszej szkoły”!

Projekt „Lepszej szkoły” realizujemy z języka polskiego w klasach IV –VI. Został wprowadzony przez Gdańskie wydawnictwo Oświatowe. Zgromadził już ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów. Jesteśmy wśród nich! Jego główne cele to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej, podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się.

Uczestnictwo w tym projekcie, dzięki specjalistycznym testom, daje nam,  nauczycielom, możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów. Standaryzowane testy przeprowadzamy  kilka razy w roku szkolnym. Badamy bieżące postępy w nauce całych klas i pojedynczych uczniów. Dzięki nim możemy rzetelnie oceniać  postępy uczniów w ciągu każdego roku nauki. Rodzice i uczniowie po każdym teście otrzymują dokładny raport: co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak wypadł na tle uczniów z Polski.

Uczniowie klasy VIa i VIb, obecnie absolwenci, uczniowie gimnazjum, przez trzy lata brali udział w projekcie. Dało to duże efekty. Napisali dwa próbne sprawdziany szóstoklasisty i sprawdzian kwietniowy – ogólnopolski. Za każdym razem radzili sobie coraz lepiej. W kwietniu na sprawdzianie szóstoklasisty osiągnęli bardzo dobre wyniki. Klasa VIa wykonała 72% wszystkich zadań z j. polskiego, a VIb 78%, co ogółem przełożyło się na 75% wyniku naszej szkoły. Polecenia dla obu klas były łatwe. Osiągnięcia te były wyższe od wyniku gminy (71%), powiatu (71%), województwa (69%) i Polski (71%).

W tym roku szkolnym znowu przystąpiliśmy do realizacji tego projektu.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Podziękowanie

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 2 z 4