Uwaga! Konkurs!

Drukuj

VII Szkolny Konkurs „Śpiewamy kolędy”

I. Cele konkursu

 • Popularyzacja tradycyjnych polskich kolęd.
 • Zachęcanie do kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych.
 • Wprowadzenie w świąteczny nastrój.
 • Promocja uzdolnionych uczniów.
 • Oswajanie uczniów z występem przed publicznością.

II. Regulamin konkursu

 • W konkursie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria: kl. 0 – I  
II kategoria: kl. II – III 
III kategoria: kl. IV – V
IV kategoria: kl. VI – VII

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej tradycyjnej polskiej kolędy– 2 zwrotki dzieci najmłodsze, pozostali 3 zwrotki lub cała kolęda, jeśli jest ona krótsza niż 3 zwrotki.
 • Uczestnik, który brał udział w konkursie w poprzednich latach, prezentuje kolędę inną niż w poprzednich edycjach.
 • Uczestnik konkursu śpiewa z podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie, ewentualny brak podkładu zgłasza do p. Ani Budzińskiej najpóźniej 3 dni przed przesłuchaniem konkursowym.
 • Uczestników konkursu zgłasza wychowawca do organizatorek. Prosimy wychowawców o zgłoszenie najlepiej śpiewających uczniów w klasie, maksymalnie 3 osoby.
 • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł kolędy.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 05. 12. 2017 r.
 • O terminie przesłuchań poinformujemy wychowawców  oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Oceniane będą: opanowanie tekstu kolędy, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny.
 • Zdobywcy I, II i III miejsc z każdej kategorii wiekowej  zaprezentują się społeczności szkolnej 22 grudnia, wtedy też otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorki: Anna Budzińska, Helena Galińska, Marzanna Chomiczewska


Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

„ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE”

Drukuj

COROCZNA AKCJA – KONKURS (przedszkolaki i uczniowie)

Regulamin
1. Udział w akcji jest dobrowolny
2. Każda uczestnicząca w akcji grupa (klasa, klub, zespół) musi zgłosić swój udział do organizatora konkursu  p. Aliny Oleszczuk (sala nr 20) do końca listopada 2017.
3. Uczniowie mają za zadanie:
- wybrać 1lub 2 parapety na korytarzu szkolnym;
-oznaczyć je wybranym symbolem (znaczek; ilustracja ) z  pełną nazwą grupy
- wybrać  rośliny doniczkowe;
- posadzić je w estetycznych doniczkach; 
- systematycznie pielęgnować  
4. Powołana przez "Przyjaciół Przyrody" komisja będzie obserwować przez cały rok szkolny 2017/2018 prace związane z hodowlą roślin.
Wszystkie  PARAPETOWE OGRÓDKI upiększą naszą szkołę, a jurorzy  wyróżnią najbardziej zaangażowanych OGRODNIKÓW.

PRZYJACIELU PRZYRODY, NIE NISZCZ ROŚLIN NA SZKOLNYCH KORYTARZACH!
SPRAW, ABY W NASZEJ SZKOLE BYŁO ZAWSZE ŚWIEŻO, ZIELONO I WIOSENNIE!

Organizatorzy -Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody -I„A"
Alina Oleszczuk

Zapraszamy:)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs plastyczny

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Wyniki konkursu plastycznego

Drukuj

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY GOŁDAP POD HASŁEM
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!”
realizowanego w ramach zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw
wspieranego przez Burmistrza Gołdapi.

W kwietniu Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ogłosiło konkurs literacki i plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”, którego celem było:
- ukazanie w formie plastycznej bądź literackiej walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski,
- ukazanie jej walorów kulturowych (zabytki, obiekty unikatowe),
- promowanie wśród dzieci i młodzieży idei promocji Ojczyzny,
- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej,
- prezentacja poglądów dzieci i młodzieży.

A oto wyniki konkursu:

Część literacka:
I msc.- Sylwia Milewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, op. p. Krystyna Czarniewska
II msc. - Magdalena Mełgwa, Zespół Szkół w Grabowie, op. p. Małgorzata Pawelska
III msc. - Wiktoria Piwowar, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Barbara Girtler oraz Natalia Zapolnik, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, op. p. Krystyna Czarniewska

Część plastyczna:

Kategoria klas 0 -III:
I msc. - Maja Szyszko,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Beata Kaczmar oraz Iwona Rudziewicz, Zespół Szkół w Grabowie, op. p. Beata Borkowska
II msc. - Aniela Kordjak,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Beata Kaczmar oraz Amelia Sidor,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Helena Galińska
III msc. - Faustyna Śliwińska,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Małgorzata Stypka oraz Igor Słowikow, Zespół Szkół w Grabowie, op. Ewa Wronowska

Kategoria klas IV-VI:
I msc. - Sylwia Żuk,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Anna Budzińska
II msc.- Ernest Furtan,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Anna Budzińska
III msc. - Weronika Zajączkowska,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. Anna Budzińska oraz Eliza Skrodzka, Zespół Szkół w Grabowie, op. Małgorzata Pawelska

Wręczenie nagród odbędzie się 31 maja 2017r. o godz. 9.15 w Domu Kultury w Gołdapi podczas uroczystych obchodów Dnia Leśnika.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom GRATULUJEMY!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs plastyczny „Rodzina razem” rozstrzygnięty

Drukuj

W kwietniu Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III Gminy Gołdap pod hasłem „Rodzina razem”. Celem konkursu było promowanie wartości rodziny i więzi międzypokoleniowych, promowanie rodziny jako przestrzeni dla tworzonych wspólnie wartości i postaw patriotycznych, kultywowania tradycji, nauki i zabawy, promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie i wspólnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wyrażania myśli, uczuć i przeżyć w pracy plastycznej.  Na konkurs wpłynęło 61 prac ze szkół:

Szkoły Podstawowej w Boćwince,
Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci w kategorii klas 0 - I :
I miejsce – Faustyna Śliwińska, kl. 0, SP2 Gołdap
II miejsce – Naomi Klisz, kl. 0, SP2 Gołdap
Milena Buczyńska, kl. 0, SP2 Gołdap
III miejsce – Lena Waszkiewicz, kl. 0, SP Boćwinka
Anna Konieczny, kl. 0, SP2 Gołdap
Jury: Anna Budzińska, Helena Galińska, Barbara Girtler, Aneta Wyrostek.
Laureaci w kategorii klas II – III :
I miejsce – Maja Piwowar, kl. IIIa, SP2 Gołdap
Hanna Galińska, kl. IIIb, SP2 Gołdap
Julia Metelska, kl. IIIb, SP2 Gołdap
II miejsce – Jakub Dzikowski, kl. III, SP Boćwinka
Gabriela Piwowar, kl. IIb, SP2 Gołdap
III miejsce – Aleksandra Broniszewska, kl. III, SP Boćwinka
Jan Mościński, kl. II, SP Boćwinka
Jury: Anna Budzińska, Barbara Girtler, Aneta Wyrostek.

Wszystkim autorom prac plastycznych i ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. O miejscu i terminie wręczenia nagród powiadomimy opiekunów laureatów.

Konkurs plastyczny „Rodzina razem” zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego
Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
wspieranego przez Burmistrza Gołdapi.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 10