„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”-konkurs Gminy Gołdap

Drukuj

„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z segregacji odpadów,
2) promocja celów i działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
3) promocja Gminy Gołdap,
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gołdap
2. Adres Organizatora: Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
3. Współorganizatorami konkursu są placówki edukacyjne Gminy Gołdap
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartosz Cieśluk tel. 668 552 343 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Organizacja konkursu
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające na terenie Gminy Gołdap.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap. II etap przeprowadza Gmina Gołdap.
5. Prace biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace składane na konkurs powinny być wykonane wyłącznie w formacie A3.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora oraz jego wiek.
9. Tematyka prac powinna obejmować tematy ekologiczne związane z segregacją odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych i zmianami klimatu.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny przeniesieniem na Organizatora prawa własności do zgłoszonej pracy.                                                                             .
11. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych swoich i swoich dzieci (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Nabór i ocenę prac konkursowych prowadzą placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap.
14. Prace należy dostarczyć do 20 czerwca 2018r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
15. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu naboru.
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców w I etapie konkursu decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa, wskazana przez dyrektora placówki edukacyjnej. Każda komisja przyznaje nagrodę główną. Przyznanie pracy nagrody głównej jest tożsame z zakwalifikowaniem pracy do II etapu konkursu.
2. O wyłonieniu zwycięzców w II etapie konkursu decyduje  Komisja Konkursowa składająca się
z przewodniczących komisji konkursowych I etapu oraz przedstawiciela Gminy Gołdap. Komisja II etapu przyznaje  jedną nagrodę Grand Prix.  
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1)  trafność doboru tematu pracy lub wybranego zagadnienia
2)  sposób wykonania,
3)  oryginalność,
4)  stopień trudności wykonania,
4. Decyzja Komisji winna być bezstronna. W II etapie członkowie Komisji Konkursowej nie mogą głosować na prace uczniów szkół, w których pracują.
5. O sposobie wyboru prac konkursowych decyduje przewodniczący Komisji Konkursowej.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu
1. W I etapie każda Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 150 zł.
2. W II etapie Komisja Konkursowa przyzna nagrodę Grand Prix w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 500 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.goldap.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

Prace należy dostarczyć do Aliny Oleszczuk (SP2 Gołdap, sala nr 20, do 18 czerwca 2018r.)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Głosowanie

Drukuj

Praca naszej uczennicy Mai Piwowar bierze udział w konkursie "Orzeł biały- nasza duma". Możemy pomóc Mai wygrać. Kliknijcie na link i polubcie zdjęcie jej pracy . Liczymy na Was!!!

https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635181276519370/?type=3&theater

W tym samym konkursie co Maja bierze jeszcze udział Jula Metelska i Ernest Furtan.

Tu jest praca Ernesta.

https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635180519852779/?type=3&theater

Tu jest praca Juli.
https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635180126519485/?type=3&theater

Klikajcie na zdjęcie i lajkujcie. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs plastyczny

Drukuj

Wydawało się, że zima się kończy, tymczasem dziś było -15 st C! W związku z tym ogłaszam konkurs na zimowy krajobraz dla klas IV – VII. Prace  w dowolnej technice, format A3, przynosicie do sali nr 7 (I piętro) do końca lutego. Anna Budzińska

P.S. Liczę na waszą pomysłowość.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Oni zarażają uśmiechem, optymizmem.... Przyjaciele Przyrody ogłaszają:)

Drukuj

Plebiscyt wśród chłopców i dziewczynek z poszczególnych klas:)
Plebiscyt wśród dorosłych pracujących w szkole:)

Optymizm, pozytywna energia przyczynia się do polepszenia komunikacji i relacji z innymi.  Każdego roku wybieramy najsympatyczniejszych, najkulturalniejszych, koleżeńskich, miłych, przyjaznych  wśród kolegów i koleżanek z klasy. Od ubiegłego roku wybieramy też najsympatyczniejszych wśród dorosłych. Już od lutego do końca marca rozpoczyna się głosowanie na najsympatyczniejszego kolegę koleżankę w klasie i osobę dorosłą w szkole:)

Jak zarażać uśmiechem, optymizmem? - Rady pierwszaków:)
* Witaj się z uśmiechem i serdecznością
* Pomagaj - to daje dużą frajdę
* Dziękuj, dziel się
* Zauważ sukcesy innych i pogratuluj im
* Unikaj narzekania
* Okazuj empatię czyli naucz się stawiać w sytuacji drugiej osoby
* Wspieraj drugich w trudnych chwilach
* Bądź miły, koleżeński ,przyjazny...

Zasady Plebiscytów:)

* Najsympatyczniejsi: dziewczynka i chłopiec  z każdej biorącej udział w zabawie klasy)
Realizacja tego zadania może być. przeprowadzano w sposób zgodny z  zasadami ,kontraktami w poszczególnych klasach. Jurorami są dzieci z klasy i wychowawca.

* Najsympatyczniejszy dorosły
1.Głosować można na najbardziej pogodną osobę dorosłą pracująca w szkole.
2.Głosować mogą dzieci i dorośli(rodzice ,nauczyciele ,pracownicy administracji, obsługi)
3.Każdy może dobrowolnie oddać tylko jeden głos
4.ŻÓŁTA SKRZYNKA (na stałe w sali nr 20) może wędrować na lekcje wychowawcze i zebrania rodzicielskie .Po każdym głosowaniu  skrzynkę należy oddać do sali nr 20.
5.Nauczyciele/ wychowawcy  służą pomocą (jeśli np. rodzic/uczeń nie zna  imienia i nazwiska swojego faworyta, a wie ,że jest to np. sympatyczna pani z księgowości ,pan woźny czy pani nauczycielka z sąsiedniej klasy ..)Laureaci zdobędą

ORDER UŚMIECHU 2018:)
Poznamy ich podczas Zielonych Dni w szkole2018:)

Najsympatyczniejsi 2017:)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ZJAWISKA PRZYRODNICZE W RÓŻNYCH PORACH ROKU...

Drukuj


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zachęcamy nauczycieli, wychowawców oraz rodziców do pomocy w zakresie informowania, inspirowania, wspierania i motywowania twórców w tworzeniu małych arcydzieł sztuki plastycznej.

Cel konkursu:
* popularyzacja wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
*uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych zjawisk przyrody ,które powstają w sposób naturalny(np .zjawiska atmosferyczne, niezwykłe wschody i zachody słońca ,układ chmur przed burzą, śnieżyca, tęcza ,ulewa ,upał itp..).oraz rozwijanie wśród artystów umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania
* rozwój wyobraźni i umiejętności uczestników konkursu
* konfrontacja artystyczna
*inspiracja do poszukiwania nowych technik plastycznych.
* integracja zaprzyjaźnionych placówek: SP nr 2 w Gołdapi (społeczność szkolna, przedszkolna, rodzice), Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Gołdapi , Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi "Słoneczny Dom".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* Organizator konkursu - Klub Przyjaciół Przyrody przy SP nr 2 w Gołdapi 
* Osoba odpowiedzialna - nauczycielka Alina Oleszczuk
* Prace  można wykonać  w dowolnej technice i powinny mieć format A4 , A3lub A2
* Termin oddania  prac upływa 18 marca 2018 roku  
* Konkurs będzie odbywał się w czterech  grupach wiekowych: 
-dzieci w wieku przedszkolnym 
-klasy I-III
-klasy IV-VII
-dorośli
* Każda praca musi zawierać: imię, nazwisko i klasę/grupę autora pracy; imię i nazwisko nauczyciela 
* Wszystkie prace stworzą niepowtarzalną wystawę  na korytarzu szkolnym (Tablica Klubu Przyjaciół Przyrody-obok sali nr 20)
* Prace oceniać będzie Jury Konkursu (pracownicy szkoły)
* Kryteria oceny:
- zgodność z tematem  tegorocznego konkursu;
- samodzielność wykonania 
- pomysłowość ujęcia tematu 
- ogólna estetyka wykonania
* W każdej grupie wiekowej Jury przyzna: I, II i III nagrodę oraz 2 wyróżnienia .
* Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas XVI EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE.

Organizatorzy: Klub Przyjaciół Ziemi "Przyjaciele Przyrody"
Alina Oleszczuk

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 11