ZIELONE DNI W SZKOLE 2019 tuż, tuż...

Drukuj

Już za tydzień poznacie bogaty plan Zielonych Dni w Szkole 2019.
Może oferta konkursowa Was zainteresuje :)
Zapoznaj się z regulaminem, weź udział, zacznij przygotowania ...


KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY
"POJEMNIK NA BATERIE LUB ŻARÓWKI"
(przedszkolaki, klasy I-VIII, dorośli)
ORGANIZATOR:
Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
opiekun klubu -Alina Oleszczuk

CELE KONKURSU:
*pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
*rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
*rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
*rozwijanie zdolności manualnych,
*wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych
*integracja środowiska lokalnego oraz promocja poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczestników konkursu,

ZASADY UCZESTNICTWA:

*uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0 - 8 naszej szkoły, rodzice ,opiekunowie, nauczyciele, uczestnicy sąsiadujących z naszą szkołą placówek Nibylandii i SDS w Gołdapi
*w klasach „0”-3możliwa jest pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
*Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką w formie przestrzennej (np. z kartonu, z modeliny, włóczki ,odpadów , ze sklejki, itp.) z ciekawym logo zachęcającym do wrzucenia odpadu np. żarówka, bateria, itp).i przekazanie jej najpóźniej do 20 marca organizatorom(sala nr20 -Alina Oleszczuk)
*stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa/grupa i wiek.

OCENA I KRYTERIA
*oryginalność,
*pomysłowość,
*estetyka wykonania,
*zastosowanie nietypowych elementów (np. odpadów)lub ciekawej techniki

KATEGORIE WIEKOWE:
* przedszkolaki
* klasy 1 – 3
* klasy 4 -8
* dorośli

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
* O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
* Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ZIELONYCH DNI W SZKOLE 2019
* Prace konkursowe stanowią własność organizatorów.

ZAPRASZAMY:)
Przyjaciele Przyrody
koordynatorka -Alina Oleszczuk

ODDAJ SWÓJ GŁOS W KATEGORII "ONI ZARAŻAJĄ UŚMIECHEM, OPTYMIZMEM "

Plebiscyt wśród chłopców i dziewczynek z poszczególnych klas:)
Plebiscyt wśród dorosłych pracujących w szkole:)

Optymizm, pozytywna energia przyczynia się do polepszenia komunikacji i relacji z innymi. Każdego roku wybieramy najsympatyczniejszych, najkulturalniejszych, koleżeńskich, miłych, przyjaznych wśród kolegów i koleżanek z klasy. Po raz trzeci wybierzemy też najsympatyczniejszych wśród dorosłych pracujących w naszej szkole. Już od lutego do końca marca rozpoczyna się głosowanie na najsympatyczniejszego kolegę koleżankę w klasie i osobę dorosłą w szkole:)

Jak zarażać uśmiechem, optymizmem? - Rady uczniów i przedszkolaków z naszej szkoły:)
* Witaj się z uśmiechem i serdecznością
* Pomagaj - to daje dużą frajdę
* Dziękuj, dziel się
* Zauważ sukcesy innych i pogratuluj im
* Unikaj narzekania
* Okazuj empatię czyli naucz się stawiać w sytuacji drugiej osoby
* Wspieraj drugich w trudnych chwilach
* Bądź miły, koleżeński ,przyjazny...

Zasady Plebiscytów:)

* Najsympatyczniejsi: dziewczynka i chłopiec z każdej biorącej udział w zabawie klasy)
Realizacja tego zadania może być. przeprowadzano w sposób zgodny z zasadami ,kontraktami w poszczególnych klasach. Jurorami są dzieci z klasy i wychowawca.

* Najsympatyczniejszy, radosny dorosły
1.Głosować można na najbardziej pogodną osobę dorosłą pracującą w szkole.
2.Głosować mogą dzieci i dorośli(rodzice ,nauczyciele ,pracownicy administracji, obsługi ,odwiedzający placówkę goście ,przyjaciele...)
3.Każdy może dobrowolnie oddać tylko jeden głos
4."RADOSNA SKRZYNKA (na stałe w sali nr 20) może wędrować na lekcje wychowawcze i zebrania rodzicielskie .Po każdym głosowaniu skrzynkę należy oddać do sali nr 20.
5.Nauczyciele/ wychowawcy służą pomocą (jeśli np. rodzic/uczeń nie zna imienia i nazwiska swojego faworyta, a wie ,że jest to np. sympatyczna pani z księgowości ,pan woźny czy pani nauczycielka z sąsiedniej klasy ..)Laureaci zdobędą

ORDER UŚMIECHU 2019:)
Poznamy ich podczas Zielonych Dni w szkole2019:)

Najsympatyczniejsi 2018:)

XVII EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO
"MODNY STRÓJ 2019 - WYCZAROWANE Z ODPADÓW" JUŻ W KWIETNIU 2019

(przedszkolaki i klasy I-VIII)

Cele konkursu:
*propagowanie idei czystego środowiska wśród całej społeczności uczniowskiej
*zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania
*propagowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w szkole, w domu –w życiu codziennym
*zachęcanie dzieci do przedstawiania własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu

To należy zrobić:
* zgłoś chęć udziału w konkursie wychowawcy klasy; 
* wychowawcy zgłoszą wszystkich chętnych  do organizatorki konkursu Aliny Oleszczuk
(najpóźniej  do 20 marca 2019 roku)

* przygotuj odpady, które wykorzystasz do wykonania stroju; zacznij już je zbierać i segregować; możesz wykorzystać wszystko co zazwyczaj wędruje do kosza  na śmieci (pudełka, butelki, kapsle, folię, puszki, papier, materiał, opakowania, rolki po papierze; gazety itp.) 
* w przygotowaniu stroju mogą pomóc dorośli: rodzice, nauczyciele, opiekunowie;
* modelki i modeli będzie obserwować niezależna komisja złożona z  zaproszonych na konkurs pracowników zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek;

Komisja oceni:
- oryginalność stroju;
- wkład pracy w przygotowanie stroju;
- sposób prezentacji (przedstaw się powiedz kilka słów o sobie i o wykonanym stroju)

Pozostałe dzieci z poszczególnych klas, które nie zgłoszą się do konkursu wspólnie z wychowawczynią mają za zadanie  przygotować wesoły okrzyk i piosenkę o tematyce przyrodniczej, które zaprezentują  podczas pokazu.
Spośród  dzieci, które zgłoszą się do konkursu wybierzemy „Damę i Kawalera 2019".
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową niespodziankę.

Konkurs "MODNY STRÓJ 2019 - WYCZAROWANE Z ODPADÓW" odbędzie się podczas 
XVII EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE w kwietniu 2019 roku.

Zapraszamy
Klub Naszej Ziemi Przyjaciele Przyrody

Tak bawiliśmy się w 2018 roku

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Zmiana terminu konkursu

Drukuj


UWAGA!

Nastąpiła ZMIANA TERMINU
ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej
pt. „Polska – mój dom”

Odbędzie się on 05 marca 2019r. o godz. 9.50 w pracowni polonistycznej  nr 18 (parter obok Nibylandii).

Małgorzata Marcinkiewicz

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs historyczny

Drukuj

Regulamin ogólnoszkolnego konkursu wiedzy
pt. „Historia Polski a p
atriotyzm”

CELE:

 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród  uczniów;
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski;
 • podnoszenie poziomu wiedzy historycznej;
 • budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej;
 • uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe;
 • pobudzanie twórczego myślenia.


TERMIN:
27.03.2019 r.

MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów:

 • kl. 4 – 8

konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
- grupa kl. IV – VI
- grupa kl. VII – VIII.

TEMATYKA KONKURSU:
Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z historii Polski w tym  teksty źródłowe, ikonograficzne i kartograficzne. Zadania zostaną opracowane przez nauczyciela historii w oparciu o literaturę obowiązkową.
Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna może być poprawna. Test będzie trwał 60 min.
Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do udziału w konkursie zgłaszają się  uczniowie do nauczyciela historii na tydzień przed zaplanowanym terminem konkursu. Za opracowanie pytań konkursowych i sprawdzenie prac odpowiada organizator.
Ogłoszenie wyników - 29.03.2018r.
Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu.
Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.
Zasady udziału w konkursie określa niniejszy Regulamin.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Organizator konkursu:
Patrycja Dulewicz

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs - „Zdjęcia razem z przyjacielem lub przyjaciółmi”

Drukuj

Przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna wykonana samodzielnie, będąca oryginałem. Możesz wykonać fotografię swoim telefonem!!!

Zdjęcie powinno być wydrukowane w formacie A4.

Pracę  należy przynieść do świetlicy szkolnej - termin 15.02.2019r.

Uczestnik oddający fotografię musi mieć zgodę na udostępnienie wizerunku osoby znajdującej się na zdjęciu.

Konkurs odbywać  się będzie w kategorii wiekowej kl. IV  – VIII.

Jury będzie brało pod uwagę:

– nawiązanie do tematyki,

– oryginalność pracy,

– estetykę wykonania.

Prace nie będą zwracane.

 

Nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

organizator
Samorząd Uczniowski

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

KONKURS PLASTYCZNY „OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”

Drukuj


Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie świątecznym na OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”.

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” - 8  naszej szkoły.
 • w klasach „0”-3 dopuszczona jest  pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
 • stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru:
  imię i nazwisko, klasa/grupa  i wiek.

2. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2018 roku do ŚWIETLICY SZKOLNEJ do Pani Marty Taraszkiewicz i Pani Małgorzaty Stypka.

5. KATEGORIE WIEKOWE:

 • I kategoria klasy 0 – 3
 • II kategoria klasy 4 -8

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych.

3. Organizator przewiduje dyplomy za I, II, III miejsca, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wspólnego kolędowania na sali gimnastycznej, które odbędzie się 21 grudnia 2018 roku.

5. Prace konkursowe stanowią własność organizatorów.

Organizatorki: Marta Taraszkiewicz, Małgorzata Stypka

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 13