KONKURS PLASTYCZNY „OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”

Drukuj


Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie świątecznym na OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”.

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” - 8  naszej szkoły.
 • w klasach „0”-3 dopuszczona jest  pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
 • stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru:
  imię i nazwisko, klasa/grupa  i wiek.

2. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2018 roku do ŚWIETLICY SZKOLNEJ do Pani Marty Taraszkiewicz i Pani Małgorzaty Stypka.

5. KATEGORIE WIEKOWE:

 • I kategoria klasy 0 – 3
 • II kategoria klasy 4 -8

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych.

3. Organizator przewiduje dyplomy za I, II, III miejsca, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wspólnego kolędowania na sali gimnastycznej, które odbędzie się 21 grudnia 2018 roku.

5. Prace konkursowe stanowią własność organizatorów.

Organizatorki: Marta Taraszkiewicz, Małgorzata Stypka

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Uwaga! Konkurs!

Drukuj

VIII Szkolny Konkurs „Śpiewamy kolędy”.

I. Cele konkursu

 • Popularyzacja tradycyjnych polskich kolęd.
 • Zachęcanie do kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych.
 • Wprowadzenie w świąteczny nastrój.
 • Promocja uzdolnionych uczniów.
 • Oswajanie uczniów z występem przed publicznością.

II. Regulamin konkursu

 • W konkursie biorą udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: kl. 0 – I 
II kategoria: kl. II – III
III kategoria: kl. IV – V

IV kategoria: kl. VI – VIII

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej tradycyjnej polskiej kolędy– 2 zwrotki dzieci najmłodsze, pozostali 3 zwrotki lub cała kolęda, jeśli jest ona krótsza niż 3 zwrotki.
 • Uczestnik, który brał udział w konkursie w poprzednich latach, prezentuje kolędę inną niż w poprzednich edycjach.
 • Uczestnik konkursu śpiewa z podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie, ewentualny brak podkładu zgłasza do p. Anny Budzińskiej najpóźniej 3 dni przed przesłuchaniem konkursowym.
 • Uczestników konkursu zgłasza wychowawca do p. Heleny Galińskiej. Prosimy wychowawców o zgłoszenie najlepiej śpiewających uczniów w klasie, maksymalnie 3 osoby.
 • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł kolędy.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 04. 12. 2018 r.
 • O terminie przesłuchań poinformujemy wychowawców  oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Oceniane będą: opanowanie tekstu kolędy, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny.
 • Zdobywcy I, II i III miejsc z każdej kategorii wiekowej  zaprezentują się społeczności szkolnej 21 grudnia, wtedy też otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorki: Anna Budzińska, Helena Galińska, Marzanna Chomiczewska


Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Drukuj

Uwaga!

Ze względów organizacyjnych

I  SZKOLNY  KONKURS  PIOSENKI I PIEŚNI   PATRIOTYCZNEJ ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ,

odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. (piątek) od godz. 8:55 w sali nr 22.

Klasy    0 - 3                       od  8:55

Klasy     IV – VIII                od 9:50

Rozpoczęcie przesłuchać konkursowych dla klas IV- VIII może ulec nieznacznym przesunięciom czasowym.

organizator Barbara Nierwińska

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkursy przyrodnicze na etapie szkolnym

Drukuj

Za nami już dwa konkursy przyrodnicze, w których wzięli udział uczniowie klas V – VII z naszej szkoły.

9 października 2018r. odbyły się eliminacje szkolne do konkursu „Młody Strażnik Parku”. Z ośmiu uczniów wyłoniono 3 laureatów, którzy  5 grudnia br. w Żytkiejmach będą rywalizowali z uczniami z powiatu gołdapskiego w Konkursie Wiedzy „Młody Strażnik Parku 2018. Chronimy płazy”. Będziemy trzymać kciuki za Katarzynę Wasilewską z kl. Va, Adama Twardowskiego i Kacpra Lutyńskiego z kl. VI.

19 października troje uczniów z klasy VIIa  (Martyna Drażbo, Mikołaj Markowski, Natalia Bitel) wzięło udział w etapie szkolnym Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. O zakwalifikowaniu ich do etapu wojewódzkiego zadecyduje łączna suma punktów z testu i wykonanej przez nich indywidualnej pracy.

Przed nami jeszcze jeden konkurs w szkole – „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Chętnych uczniów z klas siódmych i ósmych zapraszam do udziału w nim 16 listopada.

Wszystkim naszym uczniom  życzę wytrwałości w pracy i sukcesów na konkursach!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Rozstrzygnięcie konkursu „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!”

Drukuj

PROTOKÓŁ z  KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY GOŁDAP POD HASŁEM

„NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!”

realizowanego w ramach realizacji zadania publicznego

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw

Komisja powołana przez organizatora wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Część literacka:

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Hanna Galińska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Rafał Karwel - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

Martyna Drażbo, Sylwia Żuk, Julia Konieczny, Oliwia Bagińska, Mateusz Figurski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Część plastyczna:

➤laureatami w kategorii uczniów klas 0-1 szkół podstawowych zostali:

Jakub Bitowski, Wojciech Trzciński, Anna Zalewska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Wiktoria Jurkojć, Wiktoria Miazek, Weronika Bronicka - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 2-3 szkół podstawowych:

Amelia Orzechowska - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Emilia Zalewska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

I Natalia BItel - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

II Julia Misiun - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

III Mateusz Zawadzki - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

Opiekunami (nauczycielami prowadzącymi) uczestników konkursów są:

Małgorzata Jejer, Anna Milewska, Anna Budzińska, Helena Galińska, Lilia Bogdańska, Iwona Abramowicz,Iwona Malek, Marta Łoboda, Beata Kaczmar, Barbara Girtler

Laureatom i ich opiekunom GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród odbędzie się  9 listopada 2018r. o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi podczas uroczystości upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Stowarzyszenie “Szkoła pod lasem”

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 13