KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Drukuj

I  SZKOLNY  KONKURS  PIOSENKI I PIEŚNI   PATRIOTYCZNEJ

ŚPIEWAMY  DLA  NIEPODLEGŁEJ

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Miejsce i termin  konkursu:

Sala  Gimnastyczna  SP 2      7  listopada 2018 r . ( środa)       godz. 9:50

Koordynator;

Barbara Nierwińska – nauczyciel muzyki

Cele konkursu:

Popularyzacja pieśni piosenek patriotycznych wśród uczniów.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu jako jednej z form działalności muzycznej.
Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
Promowanie młodych talentów.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas  0 -  III   oraz   IV  - VIII szkoły podstawowej.

2. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach  wiekowych

I kategoria        klasy 0 – III ( soliści)

II kategoria    klasy IV – VIII ( soliści)

3. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym w języku polskim.

4. Utwór może być wykonany a cappella, z własnym akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.

5. Zgłoszenia  i podkłady muzyczne należy  dostarczyć do  nauczyciela muzyki Barbary Nierwińskiej do dnia  30 .10.2018r.

6.   Przesłuchania konkursowe ocenia Jury, powołane przez organizatora.

7.  Jury  będzie oceniało

- dobór repertuaru
- czystość intonacji
- poczucie rytmu
- interpretację muzyczną
- ogólny wyraz artystyczny

8. Jury przyzna I, II i III nagrodę w każdej kategorii wykonawczej.

9. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w dniu konkursu po zakończeniu obrad Jury.

10.  Wręczenie nagród Laureatom konkursu odbędzie się podczas  obchodów Święta Niepodległości   11 listopada 2018 r.

11. Koordynator zastrzega sobie możliwość dokonywania   drobnych zmian w regulaminie.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkursy

Drukuj

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznym i literackim pt. "Niepodległa, niepokorna". Na prace czekamy do 26 października. Szczegóły w Regulaminie.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

UWAGA, KONKURS !

Drukuj

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji zapraszam przedszkolaki z punktu przedszkolnego „Nibylandia” oraz klasy 0 –III naszej szkoły do uczestnictwa w konkursie plastycznym

pt. „ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS”.

Regulamin szkolnego konkursu
pt. „ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS ”

Organizator konkursu: Beata Kaczmar

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt, jego różnorodnością
 • kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt
 • inspirowanie do twórczych działań

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z punktu przedszkolnego „Nibylandia” oraz klasy 0 – III naszej szkoły.
 • Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A3 lub A4 (praca powinna być płaska).
 • Jeśli praca plastyczna została wykonana w czasie zajęć przedszkolnych/szkolnych, wychowawca typuje do konkursu pięć prac.
 • Prace plastyczne należy dostarczyć organizatorowi konkursu do

26 października (sala 21).

 • Prace zostaną ocenione przez jury konkursowe w następujących kategoriach:  5-latki i dzieci młodsze, 6-latki i klasy I, klasy II – III.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Kryteria oceny prac

 • ujęcie tematu
 • samodzielność wykonania
 • estetyka wykonania
Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”-konkurs Gminy Gołdap

Drukuj

„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z segregacji odpadów,
2) promocja celów i działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
3) promocja Gminy Gołdap,
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gołdap
2. Adres Organizatora: Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
3. Współorganizatorami konkursu są placówki edukacyjne Gminy Gołdap
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartosz Cieśluk tel. 668 552 343 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Organizacja konkursu
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające na terenie Gminy Gołdap.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap. II etap przeprowadza Gmina Gołdap.
5. Prace biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace składane na konkurs powinny być wykonane wyłącznie w formacie A3.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora oraz jego wiek.
9. Tematyka prac powinna obejmować tematy ekologiczne związane z segregacją odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych i zmianami klimatu.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny przeniesieniem na Organizatora prawa własności do zgłoszonej pracy.                                                                             .
11. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych swoich i swoich dzieci (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Nabór i ocenę prac konkursowych prowadzą placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap.
14. Prace należy dostarczyć do 20 czerwca 2018r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
15. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu naboru.
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców w I etapie konkursu decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa, wskazana przez dyrektora placówki edukacyjnej. Każda komisja przyznaje nagrodę główną. Przyznanie pracy nagrody głównej jest tożsame z zakwalifikowaniem pracy do II etapu konkursu.
2. O wyłonieniu zwycięzców w II etapie konkursu decyduje  Komisja Konkursowa składająca się
z przewodniczących komisji konkursowych I etapu oraz przedstawiciela Gminy Gołdap. Komisja II etapu przyznaje  jedną nagrodę Grand Prix.  
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1)  trafność doboru tematu pracy lub wybranego zagadnienia
2)  sposób wykonania,
3)  oryginalność,
4)  stopień trudności wykonania,
4. Decyzja Komisji winna być bezstronna. W II etapie członkowie Komisji Konkursowej nie mogą głosować na prace uczniów szkół, w których pracują.
5. O sposobie wyboru prac konkursowych decyduje przewodniczący Komisji Konkursowej.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu
1. W I etapie każda Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 150 zł.
2. W II etapie Komisja Konkursowa przyzna nagrodę Grand Prix w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 500 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.goldap.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

Prace należy dostarczyć do Aliny Oleszczuk (SP2 Gołdap, sala nr 20, do 18 czerwca 2018r.)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Głosowanie

Drukuj

Praca naszej uczennicy Mai Piwowar bierze udział w konkursie "Orzeł biały- nasza duma". Możemy pomóc Mai wygrać. Kliknijcie na link i polubcie zdjęcie jej pracy . Liczymy na Was!!!

https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635181276519370/?type=3&theater

W tym samym konkursie co Maja bierze jeszcze udział Jula Metelska i Ernest Furtan.

Tu jest praca Ernesta.

https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635180519852779/?type=3&theater

Tu jest praca Juli.
https://www.facebook.com/MalgorzataKopiczko/photos/a.1635179256519572.1073741832.896736990363806/1635180126519485/?type=3&theater

Klikajcie na zdjęcie i lajkujcie. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 11