ZJAWISKA PRZYRODNICZE W RÓŻNYCH PORACH ROKU...

Drukuj


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zachęcamy nauczycieli, wychowawców oraz rodziców do pomocy w zakresie informowania, inspirowania, wspierania i motywowania twórców w tworzeniu małych arcydzieł sztuki plastycznej.

Cel konkursu:
* popularyzacja wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
*uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych zjawisk przyrody ,które powstają w sposób naturalny(np .zjawiska atmosferyczne, niezwykłe wschody i zachody słońca ,układ chmur przed burzą, śnieżyca, tęcza ,ulewa ,upał itp..).oraz rozwijanie wśród artystów umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania
* rozwój wyobraźni i umiejętności uczestników konkursu
* konfrontacja artystyczna
*inspiracja do poszukiwania nowych technik plastycznych.
* integracja zaprzyjaźnionych placówek: SP nr 2 w Gołdapi (społeczność szkolna, przedszkolna, rodzice), Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Gołdapi , Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi "Słoneczny Dom".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* Organizator konkursu - Klub Przyjaciół Przyrody przy SP nr 2 w Gołdapi 
* Osoba odpowiedzialna - nauczycielka Alina Oleszczuk
* Prace  można wykonać  w dowolnej technice i powinny mieć format A4 , A3lub A2
* Termin oddania  prac upływa 18 marca 2018 roku  
* Konkurs będzie odbywał się w czterech  grupach wiekowych: 
-dzieci w wieku przedszkolnym 
-klasy I-III
-klasy IV-VII
-dorośli
* Każda praca musi zawierać: imię, nazwisko i klasę/grupę autora pracy; imię i nazwisko nauczyciela 
* Wszystkie prace stworzą niepowtarzalną wystawę  na korytarzu szkolnym (Tablica Klubu Przyjaciół Przyrody-obok sali nr 20)
* Prace oceniać będzie Jury Konkursu (pracownicy szkoły)
* Kryteria oceny:
- zgodność z tematem  tegorocznego konkursu;
- samodzielność wykonania 
- pomysłowość ujęcia tematu 
- ogólna estetyka wykonania
* W każdej grupie wiekowej Jury przyzna: I, II i III nagrodę oraz 2 wyróżnienia .
* Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas XVI EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE.

Organizatorzy: Klub Przyjaciół Ziemi "Przyjaciele Przyrody"
Alina Oleszczuk

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Uwaga! Konkurs!

Drukuj

VII Szkolny Konkurs „Śpiewamy kolędy”

I. Cele konkursu

 • Popularyzacja tradycyjnych polskich kolęd.
 • Zachęcanie do kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych.
 • Wprowadzenie w świąteczny nastrój.
 • Promocja uzdolnionych uczniów.
 • Oswajanie uczniów z występem przed publicznością.

II. Regulamin konkursu

 • W konkursie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria: kl. 0 – I  
II kategoria: kl. II – III 
III kategoria: kl. IV – V
IV kategoria: kl. VI – VII

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej tradycyjnej polskiej kolędy– 2 zwrotki dzieci najmłodsze, pozostali 3 zwrotki lub cała kolęda, jeśli jest ona krótsza niż 3 zwrotki.
 • Uczestnik, który brał udział w konkursie w poprzednich latach, prezentuje kolędę inną niż w poprzednich edycjach.
 • Uczestnik konkursu śpiewa z podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie, ewentualny brak podkładu zgłasza do p. Ani Budzińskiej najpóźniej 3 dni przed przesłuchaniem konkursowym.
 • Uczestników konkursu zgłasza wychowawca do organizatorek. Prosimy wychowawców o zgłoszenie najlepiej śpiewających uczniów w klasie, maksymalnie 3 osoby.
 • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł kolędy.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 05. 12. 2017 r.
 • O terminie przesłuchań poinformujemy wychowawców  oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Oceniane będą: opanowanie tekstu kolędy, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny.
 • Zdobywcy I, II i III miejsc z każdej kategorii wiekowej  zaprezentują się społeczności szkolnej 22 grudnia, wtedy też otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorki: Anna Budzińska, Helena Galińska, Marzanna Chomiczewska


Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

„ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE”

Drukuj

COROCZNA AKCJA – KONKURS (przedszkolaki i uczniowie)

Regulamin
1. Udział w akcji jest dobrowolny
2. Każda uczestnicząca w akcji grupa (klasa, klub, zespół) musi zgłosić swój udział do organizatora konkursu  p. Aliny Oleszczuk (sala nr 20) do końca listopada 2017.
3. Uczniowie mają za zadanie:
- wybrać 1lub 2 parapety na korytarzu szkolnym;
-oznaczyć je wybranym symbolem (znaczek; ilustracja ) z  pełną nazwą grupy
- wybrać  rośliny doniczkowe;
- posadzić je w estetycznych doniczkach; 
- systematycznie pielęgnować  
4. Powołana przez "Przyjaciół Przyrody" komisja będzie obserwować przez cały rok szkolny 2017/2018 prace związane z hodowlą roślin.
Wszystkie  PARAPETOWE OGRÓDKI upiększą naszą szkołę, a jurorzy  wyróżnią najbardziej zaangażowanych OGRODNIKÓW.

PRZYJACIELU PRZYRODY, NIE NISZCZ ROŚLIN NA SZKOLNYCH KORYTARZACH!
SPRAW, ABY W NASZEJ SZKOLE BYŁO ZAWSZE ŚWIEŻO, ZIELONO I WIOSENNIE!

Organizatorzy -Klub Naszej Ziemi -Przyjaciele Przyrody -I„A"
Alina Oleszczuk

Zapraszamy:)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Konkurs plastyczny

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Wyniki konkursu plastycznego

Drukuj

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY GOŁDAP POD HASŁEM
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!”
realizowanego w ramach zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw
wspieranego przez Burmistrza Gołdapi.

W kwietniu Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ogłosiło konkurs literacki i plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”, którego celem było:
- ukazanie w formie plastycznej bądź literackiej walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski,
- ukazanie jej walorów kulturowych (zabytki, obiekty unikatowe),
- promowanie wśród dzieci i młodzieży idei promocji Ojczyzny,
- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej,
- prezentacja poglądów dzieci i młodzieży.

A oto wyniki konkursu:

Część literacka:
I msc.- Sylwia Milewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, op. p. Krystyna Czarniewska
II msc. - Magdalena Mełgwa, Zespół Szkół w Grabowie, op. p. Małgorzata Pawelska
III msc. - Wiktoria Piwowar, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Barbara Girtler oraz Natalia Zapolnik, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, op. p. Krystyna Czarniewska

Część plastyczna:

Kategoria klas 0 -III:
I msc. - Maja Szyszko,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Beata Kaczmar oraz Iwona Rudziewicz, Zespół Szkół w Grabowie, op. p. Beata Borkowska
II msc. - Aniela Kordjak,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Beata Kaczmar oraz Amelia Sidor,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Helena Galińska
III msc. - Faustyna Śliwińska,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Małgorzata Stypka oraz Igor Słowikow, Zespół Szkół w Grabowie, op. Ewa Wronowska

Kategoria klas IV-VI:
I msc. - Sylwia Żuk,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Anna Budzińska
II msc.- Ernest Furtan,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. p. Anna Budzińska
III msc. - Weronika Zajączkowska,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, op. Anna Budzińska oraz Eliza Skrodzka, Zespół Szkół w Grabowie, op. Małgorzata Pawelska

Wręczenie nagród odbędzie się 31 maja 2017r. o godz. 9.15 w Domu Kultury w Gołdapi podczas uroczystych obchodów Dnia Leśnika.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom GRATULUJEMY!

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 10