ZAPROSZENIE

Drukuj

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gołdapi i powiatu gołdapskiego na uroczysty montaż słowno-muzyczny „Zawsze wierni…” z okazji Święta Niepodległości.
Spektakl odbędzie się 11 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi.
Uroczystość przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi pod kierunkiem nauczycielek
– pani Barbary Nierwińskiej i pani Małgorzaty Marcinkiewicz.

Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Stefan Piech
wraz z całą społecznością szkolną.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

OGŁOSZENIE

Drukuj

Z dniem 18 października 2017 R.  w ramach projektu „Dobry start – lepsze jutro”  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi pracę rozpoczyna

PEDAGOG – p. Urszula Mossakowska.

Plan pracy Pani Pedagog przedstawia się następująco:

Dzień tygodnia Godziny pracy Pomieszczenie
środa
08.00 – 11.30 6P
czwartek 15.30 - 18.00 6P

Uczniowie, rodzice, nauczyciele potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z p. Urszulą Mossakowską bądź wicedyrektor Lilią Bogdańską.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drukuj

Realizowany w szkole projekt „Dobry start – lepsze jutro” przewiduje  wsparcie dla rodziców w postaci  zajęć z doradcą wychowawczym – p. Ewą Jurkiewicz. Będą one miały charakter spotkań tematycznych (1 raz w semestrze) oraz  konsultacji wychowawczych, realizowanych w formie dyżurów.

Rodzice, którzy będą korzystać z pomocy doradcy powinni wypełnić wymagane dokumenty (do pobrania na szkolnej stronie internetowej bądź w sekretariacie szkoły).

Harmonogram konsultacji   przedstawia się następująco:

Lp. Dzień tygodnia Czas pracy doradcy Numer sali
1. Wtorek * 08.00 – 11.30 3 (II piętro)
2. Czwartek 15.30 - 18.00 18 (parter)

*W dniach 03.10.2017 i 10.10.2017  konsultacje nie odbędą się.

W dniu 30.09.2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w sali nr 18 (na parterze) dla zainteresowanych rodziców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące spotkań z doradcą wychowawczym, ich tematyki, sposobu realizacji itp.

Pani Ewa Jurkiewicz serdecznie zaprasza również  na spotkanie poświęcone relacjom w rodzinie  organizowane 29.09.2017 r. o godz. 14.00  w budynku Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych przy Tężniach w Gołdapi. Wstęp bezpłatny.


Projekt „Dobry start – lepsze jutro” realizowany przez Gminę Gołdap jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

NOWY CYKL PROJEKTU „DOBRY START – LEPSZE JUTRO”

Drukuj

Rozpoczyna się nowy cykl projektu realizowanego przez Gminę Gołdap zatytułowanego „Dobry start – lepsze jutro”. Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 r., a zakończy się z ostatnim dniem grudnia 2018 r. W bieżącym semestrze wsparciem zostaną objęci uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele.

Dokumentacja zgłoszeniowa dla uczniów, do samodzielnego wydrukowania znajduje się w zakładce „DOBRY START -LEPSZE JUTRO”. Potrzebne dokumenty można też pobrać w sekretariacie szkoły.

Wszelkich informacji na tematy związane z realizacją projektu można zasięgnąć w Biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 39 lub u wicedyrektora szkoły Lilii Bogdańskiej.


Projekt „Dobry start – lepsze jutro” realizowany przez Gminę Gołdap jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

OGŁOSZENIE

Drukuj

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

dla wszystkich oddziałów w szkole odbędzie się

w dniu 4 września 2017r. (poniedziałek ) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej .

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 27