Ogłoszenie - obiady

Drukuj

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje,  iż od
05 września 2018r. pełny obiad dla dzieci wynosi 5zł.

Opłaty za obiady dokonuje się na konto szkoły do dnia 15 bieżącego miesiąca.

Jest to termin ostateczny ze względu na dokonanie przez szkołę płatności dla firmy sprzedającej posiłki. Nieopłacenie w terminie skutkuje skreśleniem z listy dożywiania.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi   ul. 1- Maja 25, 19-500 Gołdap

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi

27 1020 4724 0000 3502 0076 0702

Odpisy za obiad uzyskuje się na podstawie zgłoszonej nieobecności ucznia bieżącego dnia
do godz. 8.30 w sekretariacie szkoły  tel. 876150884.

Dyrektor  szkoły

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w dniu 03.09.2018r.

Drukuj

Informujemy, że dowóz  uczniów do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Gołdapi  w dniu 03.09.2018r (poniedziałek) odbędzie się wg grafiku z poprzedniego roku szkolnego,  a odjazd dzieci nastąpi w godz. 10.30 – 11 00.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

dla wszystkich oddziałów w szkole odbędzie się

w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek ) o godz. 9.00
w sali gimnastycznej.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Drukuj

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje,
iż  zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w oddziałach przedszkolnych
odbędzie się  w dniu 21.06.2018r. (czwartek).

1. Oddział przedszkolny 6-latki-  gr, Anna Budzińska  o godz.930.

2. Oddział przedszkolny 6-latki gr. Beata Kaczmar  o godz.1000.

Dyrektor Szkoły

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje,
iż  zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I–VII
odbędzie się   w dniu 22.06.2018r. (piątek) o godz.  900 w sali gimnastycznej  .

Dyrektor Szkoły

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Ogłoszenie!

Drukuj

Na czas wakacji przerywamy akcję zbiórki plastiku na rzecz podopiecznych Fundacji Pro Sanatio. Zakrętki przynosimy do szkoły do PONIEDZIAŁKU 18 czerwca 2018 r.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc.

Helena Galińska i klasa III b

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 31