Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

INFORMACJA - DOŻYWIANIE

Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 03 stycznia 2018r. do dnia 19 stycznia 2018r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  wynosi 771,00zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
  • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenie  lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie dziecka uczęszczającego do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.
Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Drukuj

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

ZAPROSZENIE

Drukuj

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gołdapi i powiatu gołdapskiego na uroczysty montaż słowno-muzyczny „Zawsze wierni…” z okazji Święta Niepodległości.
Spektakl odbędzie się 11 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi.
Uroczystość przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi pod kierunkiem nauczycielek
– pani Barbary Nierwińskiej i pani Małgorzaty Marcinkiewicz.

Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Stefan Piech
wraz z całą społecznością szkolną.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

OGŁOSZENIE

Drukuj

Z dniem 18 października 2017 R.  w ramach projektu „Dobry start – lepsze jutro”  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi pracę rozpoczyna

PEDAGOG – p. Urszula Mossakowska.

Plan pracy Pani Pedagog przedstawia się następująco:

Dzień tygodnia Godziny pracy Pomieszczenie
środa
08.00 – 11.30 6P
czwartek 15.30 - 18.00 6P

Uczniowie, rodzice, nauczyciele potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z p. Urszulą Mossakowską bądź wicedyrektor Lilią Bogdańską.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

Strona 1 z 27